Contact Us
    home>> kids ee>>ee pou timoun ap apran anvironman an

EE pou timoun ap apran anvironman an

EE pou timoun gen gwo anseyman ak stil pou aprann:

Aprantisaj stil nan EE pou timoun

Sa nou we

Sevi ak kat Faley yo

Emprime

Pwovizyon kaye ak materyel pou kopi

Kolore aktivite yo

 

United Caribbean Trust KIMI HaitiSawyer point one filter Feeding Program Kids EE Haiti Summer Camps

 
Moun kap tande
Timoun yo kontan aprann nouvo chant yo

Repete mo chan yo

Prezantation jwet yo
Kinesthetic
(Mouvman)
Tactik
(manyen ak santi)
Pran verite yo
Padan wap kolorel
 
Copyright ©  2017 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
Free Angel ani MySpace Cursors at www.totallyfreecursors.com