Contact Us
    home >>kids'ee>>ee pou timoun

KIMI Haiti Kids EE Haiti Summer Camps
Sawyer point one filter Feeding Program


EE pou timoun

;EE pou timoun yo te rele “Pi enteresan” mouvman nan ministe timoun pandan 30 ane!

Kounyea se le pou nou mete
GWO linet nou yo pou nou ka li pawol Bondye epi mete GWO zorey nou yo pou nou ka tande pawol BondyeSe le pou nou mete


EE pou timoun yo te rele “Pi enteresan” mouvman nan ministe timoun pandan 30 ane!

EE pou timoun yo te rele “Pi enteresan” mouvman nan ministe timoun pandan 30 ane!

(Click on the pictures to enlarge)

Poukisa?

EE pou timoun Se you pwogram ppou fomasyon disip pou timoun yo kap klarifye verite mesaj levanjil la pou timoun yo epi montre yo koman yo kapab patajel ak lot timoun.

EE pou timoun yo gen you apwoch pou we, inteactiv pou anseye nan laj 6 -12 ane mesaj levanjil la byen kle epi montre yo koman pou patajel bay lot.


 
EE pou timoun yo gen you apwoch pou we, inteactiv pou anseye nan laj 6 -12 ane mesaj levanjil la byen kle epi montre yo koman pou patajel bay lot.
EE pou timoun yo gen you apwoch pou we, inteactiv pou anseye nan laj 6 -12 ane mesaj levanjil la byen kle epi montre yo koman pou patajel bay lot.
EE pou timoun yo gen you apwoch pou we, inteactiv pou anseye nan laj 6 -12 ane mesaj levanjil la byen kle epi montre yo koman pou patajel bay lot.

Prezantasyon Levanjil la nan EE pou timoun yo - Creole

Prezantasyon Levanjil la nan EE pou timoun  Prezantasyon Levanjil la nan EE pou timoun yo- Anglese
Prezantasyon Levanjil la nan EE pou timoun Prezantasyon Levanjil la nan EE pou timoun Prezantasyon Levanjil la nan EE pou timoun

Evangelisation Explosive des Enfants - Ekriti Enteresan - 2009

CLICK

 
 
Copyright ©  2022 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT DONATE