Contact Us
    home>> kids ee>>ekriti enteresan

KIMI Haiti Kids EE Haiti Summer Camps
Sawyer point one filter Feeding Program


Ekriti Enteresan

Pawol Bondye gen pisans

Pawol Bondye gen pisansPremie pati EE pou timoun yo komanse ak 10 vese ekri refere nan “Power Pack”

 

Premie pati EE pou timoun yo komanse ak 10 vese ekri refere nan “Power Pack”

STATION 1

Click on the pictures to enlarge

STATION 1
salè peche se lanmò men kado Bondye se la vi etènèl nan Jezi Kri segne nou an.

Bib lan di:

salè peche se lanmò men kado Bondye se la vi etènèl nan Jezi Kri segne nou an.

(Rom. 6:23) 
STATION 2

STATION 2

 Click on the pictures to enlarge
Se paske n sove pa mwayen la fwa sa se gras la pa soti nan nou men m men se kado Bondye fè nou, se pa travay nou pou ke pèson n pa glorifye tet li

Se paske n sove pa mwayen la fwa sa se gras la pa soti nan nou men m men se kado Bondye fè nou, se pa travay nou pou ke pèson n pa glorifye tet li

Efesyen 2:8-9
 

 

STATION 3

  

Tout moun fè peche; yo tout vire do bay Bondye ki gen pouvwa a.


(Ròm 3V 23)

Tout moun fè peche; yo tout vire do bay Bondye ki gen pouvwa a. Tout moun fè peche; yo tout vire do bay Bondye ki gen pouvwa a.
Tout moun fè peche; yo tout vire do bay Bondye ki gen pouvwa a.
STATION 4

STATION 4

Non, nou fèt pou nou bon nèt, menm jan Bondye Papa nou ki nan syèl la bon nèt.

(Matye 5:48)

 
STATION 5

Bondye se renmen

Bondye se la jistis.

Haiti Church of God Scripture Fun Fair

STATION 6
STATION 6
Haiti Church of God Scripture Fun Fair

Paske Bondye sitèlman renmen lèzòm li bay sèl petit li a pou yo.
Tout moun ki va mete konfyans yo nan li p’ap pèdi lavi yo. Okontrè y’a gen lavi ki p’ap janm fini an.

(Jan 3:16)

Haiti Church of God Scripture Fun Fair
STATION 7

STATION 7 

Nou te tankou mouton ki te pèdi bann, chak moun bò pa yo. Men, chatiman ki pou te tonbe sou nou an, Seyè a fè l' tonbe sou li.

(Ezayi 53:6b KJV).

STATION 7
STATION 8
STATION 8 
 Mete konfyans ou nan Seyè Jezi, epi wava delivre…

(Travay 16:31)

 
 STATION 8
STATION 9

STATION 9 

 

Men mwen kanpe nan pt la map frape, si yon moun tande vwa mwen epi li ouvri pt la man antre.

(Revelasyon 3:20)

STATION 10

 

STATION 10 

se yo ki gen lavi ki p'ap janm fini an.

(Jan 6:47b)

 
 
Copyright ©  2022 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT DONATE