www.unitedcaribbean.com CONTACT DONATE
Contact Us
 
    nyumbani >>kua na kwenda >> kua na kwenda maji utangulizi

Kua na Kwenda - Maji Utangulizi

Karibu kwenye - Kua na Kwenda - MAJI Mfululizo

#1 Uumbaji - Kuzaliwa kwa kwanza kwa Mwanadamu

PAKUA Biblia kwa Watoto 'Wakati Mungu alipoumba kila kitu' Swahili PowerPoint kusaidia katika kufundisha

• Tuliumbwa kwa mfano wa Mungu wa Utatu (Baba, Mwana na Roho Mtakatifu) sisi ni viumbe wa utatu sisi ni Roho, Nafsi na mwili.

Pakua Msaada wa Visual wa Utatu wa Kiswahili

Tazama mbegu ya Moringa (Mlonge), (inua mbegu) ina pande tatu ambayo inatukumbusha kuwa Mungu ni nafsi tatu - Mungu Baba, Mungu Mwana (Yesu) na Mungu Roho Mtakatifu. Ni mbegu moja lakini pande 3, Mungu ni Mungu MMOJA, Yeye yuko kama nafsi TATU. Mungu alituumba kwa mfano wake, ili kuakisi Mwana wake Yesu, upendo wake utukufu wake kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.

BOFYA kutazama somo lote #1

Uhai ni zawadi ya bure, lakini Mungu ana zawadi anayotaka kutupa, zawadi ya uzima wa milele pamoja naye Mbinguni! Hebu tuone ni nini kinatuzuia kupata hiyo zawadi...

#2 Dhambi inaingia duniani ikiwa na matokeo, Mungu anaishughulikia maji ya mawazo.

• MUNGU ANATARAJIA TUWE WATII KWA AMRI ZAKE -amri zake ni NENO LAKE.

• DHAMBI NI UASI WA SHERIA ZA MUNGU - sheria za Mungu ni NENO LAKE na huja na matokeo.

BIBILIA YA WATOTO:

PAKUA 'Biblia ya Watoto' 'Mwanzo wa huzuni ya mwanadamu'
Kurasa za Kuchorea za Kiswahili PDF

PAKUA 'Biblia ya Watoto' 'Mwanzo wa huzuni ya mwanadamu' Kiswahili PowerPoint ili kusaidia katika ufundishaji 
 

IMoyo wake uliumia sana kuona jinsi watu walivyokuwa wakitenda. "Samahani niliwafanya," Mungu alisema, "nitawaondoa wote."

Tumia 'Biblia ya Watoto' nyenzo za Kiswahili kufundishia somo

PAKUA 'Biblia ya Watoto' 'Nuhu na Mafuriko ya ajabu' PowerPoint PDF

Bibilia ya Watoto

Akajenga mashua kisha akaweka wanyama wawili wa kila aina ndani yake. Kisha Nuhu na familia yake wakaingia katika safina na Mungu akafunga mlango.

PAKUA 'Biblia ya Watoto' 'Nuhu na Mafuriko ya ajabu' Kurasa za Kuchorea za Kiswahili PDF

Biblia ya Watoto

DHAMBI ni nini? Dhambi ni kitu chochote tunachofikiria, kusema, kufanya au kutofanya ambacho hakimpendezi Mungu.

BOFYA kutazama somo lote #2

#3 Unaweza kumkimbia Mungu lakini huwezi kujificha kutoka Kwake.

17 Bwana akaweka tayari samaki mkubwa ili ammeze Yona, naye Yona akawa ndani ya tumbo la samaki yule muda wa siku tatu, mchana na usiku.

(YONA 1:17)

Hiari: PAKUA Mstari wa kuona wa Bibilia ya Kiswahili

Hiari: Pakua 'Yona na samaki MKUBWA' Kurasa za Kuchorea Mistari ya Biblia ya Biblia Kwa Watoto

BOFYA kutazama somo lote #3

#4 Wiki ijayo ya Safari yetu - Ubatizo wa Maji - Yesu Anabatizwa

Tumejifunza kwamba DHAMBI inatutenganisha na Mungu, kwamba tunaweza kukimbia lakini tusijifiche kwa hiyo tuna shida, tutajifunza kwamba Mungu alitatua tatizo hilo kwa kumtuma Mwana wake Yesu.

• Ingawa Yesu hakuwahi kutenda dhambi, aliona inafaa kufuata mpango wa Mungu kwa mwanadamu kwa kubatizwa katika maji ili aweze kuwa mfano kwa mwanadamu.


• Yesu alijinyenyekeza kwa kumruhusu Yohana abatize kwa sababu ilikuwa muhimu kwa Yesu kufanya mambo kwa njia ya Mungu.
Pakua 'Ubatizo wa Yesu' Kiswahili video

Pakua 'Ubatizo wa Yesu' Kiswahili video

• Mungu anapendezwa nasi tunapomtii – Roho Mtakatifu ndani yetu hutusaidia kuwa watiifu kwa Mungu kama vile njiwa alivyomjia Yesu na Mungu akasema anampenda na kupendezwa naye.

• Ubatizo ni ISHARA inayowafahamisha watu wengine kwamba sisi ni wafuasi wa Kristo na tumemwomba Yesu mioyoni mwetu. "Ubatizo" ni ISHARA kwamba tuko katika familia ya Mungu! Tutajifunza yote kuhusu hili katika wiki chache zijazo.

Hiari: Pakua Biblia ya watoto 'Mtu atumwa kutoka kwa Mungu' Power Point kusaidia kufundisha

Biblia Kwa watoto (bibleforchildren.org)

BOFYA kutazama somo lote #4

Kipindi cha #5 cha Msururu wa MAJI - tunajifunza kwamba Yesu aliishi maisha makamilifu na YENYE NGUVU aliweza kutuliza dhoruba na kutuliza maji!

Utajifunza katika Somo la #5 kwamba Yesu alipotoa amri "Nyamaza" ghafla, upepo uliacha kuvuma na bahari ikatulia.

 

PAKUA 'Yesu alituliza bahari yenye dhoruba' Usomaji wa Mstari wa Biblia (Toleo la bubu) hadi sauti kwa Kiswahili

PAKUA ’Yesu alituliza bahari yenye dhoruba’ Usomaji wa Aya ya Biblia (Kiingereza Audio) video

Akawageukia wanafunzi na kusema, "Mbona mnaogopa? Je, hamna imani?" Wanafunzi waliogopa sana. " Mtu huyu ni nani?" wakaulizana.
"Hata upepo na mawimbi vinamtii!"

Lo maji hayakutengenezwa na Mungu pekee bali yanamtii Yesu!

BOFYA kutazama somo lote #5

Kipindi cha #6 cha Msururu wa MAJI --tunajifunza kwamba Yesu alikuwa MWENYE NGUVU Hakutuliza tu maji bali hata alitembea juu ya maji!

Dhoruba za maisha zinapokuja dhidi yetu, lazima tujifunze kuweka macho yetu kwa Yesu na kuweka tumaini letu Kwake.

"Jipeni moyo ni mimi; msiogope." (MATHAYO 14:27b)

PAKUA Msaada wa Kuona wa Biblia ya Kiswahili

BOFYA kutazama somo lote #6

Kipindi cha #7 cha Msururu wa MAJI tutafundishwa kuhusu muujiza wa kwanza ambao Yesu alifanya, kugeuza maji kuwa divai.

Hiari: PAKUA Biblia kwa ajili ya Watoto 'Yesu anageuza maji kuwa divai' Kurasa za Kuchorea za Kiswahili

Imetolewa kutoka Biblia kwa ajili ya Watoto.

Biblia inatuambia kwamba baada ya kumwona Yesu akitenda muujiza huo, wanafunzi walimwamini. Hiyo ndiyo ilikuwa sababu ya Yesu kufanya muujiza kila mara. Hakufanya hivyo ili apate umaarufu au kupendwa au kujionyesha! Alifanya hivyo ili wote waamini kwamba yeye ni Mwana wa Mungu ambaye alikuja kuwaokoa.

BOFYA kutazama somo lote #7

#8 Wiki ijayo ya Safari yetu - Maji ya uzima

Kulinganisha Maji ya Kisima na Chemchemi za Maji ya Uhai:

* Maji ya kisima bado. Lakini Chemchemi ya Maji Hai hububujika ndani ya mioyo yetu na kufurika katika familia zetu, marafiki, wenzi wa shule

Yesu alipompa maji ya uzima yule mwanamke kisimani, alikuwa akimtolea maisha mapya, maisha ya Kikristo.

PAKUA Bibilia ya Watoto 'Mwanamke Kisimani ' Swahili PowerPoint PDF na kurasa za kupaka rangi

Bibilia ya Watoto

Na anakupa wewe na mimi. Je! Unataka Chemchemi ya Maji yaliyo hai? Siwezi kukupa. Mama na baba hawawezi kukupa. Wahubiri kanisani hawawezi kukupa. Ni Yesu pekee awezaye kukupa Maji yaliyo hai yadumuyo milele.

BOFYA kutazama somo zima #8

Kipindi cha #9 cha Msururu wa MAJI - tutajifunza kwamba wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu na ndiyo maana Yesu aliyeishi maisha makamilifu na yenye NGUVU lazima afe msalabani ili kumwaga damu yake kwa ajili ya dhambi zetu.

Askari walipigilia misumari mikubwa katika mikono na miguu ya Yesu na kuuchukua msalaba na kuuweka kati ya watu wawili wabaya sana.

PAKUA Ukurasa wa Kupaka rangi

BOFYA kutazama somo lote #9

Kipindi cha #10 cha Msururu wa MAJI - Alifufuka kutoka kwa wafu , Yesu alitoa ishara ya nabii Yona. "Kwa maana kama vile Yona alivyokuwa siku tatu mchana na usiku ndani ya tumbo la samaki mkubwa, ndivyo Mwana wa Adamu atakavyokuwa siku tatu mchana na usiku katika moyo wa nchi."

Jumapili ya kwanza ya Ufufuo

PAKUA Bibilia Ya Watoto 'Pasaka ya kwanza' Video ya kusoma aya ya Biblia

PAKUA Bibilia Ya Watoto 'Pasaka ya kwanza' Sauti Video ya Kusoma Mstari wa Biblia

BOFYA kutazama somo lote #10

Kipindi cha #11 cha Msururu wa MAJI - tutajifunza kuhusu Yesu kupaa Mbinguni na ahadi ambayo ni yetu kutoka kwa Mungu.

PAKUA Bibilia ya Watoto Kiswahili 'Mbinguni, nyumbani pazuri kwa Mungu' PowerPoint ya Kufundisha.

PAKUA Bibilia ya Watoto Kiswahili 'Mbinguni, nyumbani pazuri kwa Mungu' PDF ya Kufundisha.

Biblia Kwa watoto » Kushusha Biblia bure (bibleforchildren.org)

BOFYA kutazama somo lote #11

Kipindi cha #12 cha Mfululizo wa MAJI - katika kipindi hiki cha mwisho cha Mfululizo wa tutakusaidia kushiriki imani yako kwa kutumia Wasilisho la Injili lile lile ambalo tumekuwa tukitumia katika vipindi kumi na viwili vilivyopita.

Mwamini Bwana Yesu, nawe utaokolewa. Matendo 16:31a

(Chapisha Sanduku la Zawadi la Wokovu wa Kiswahili na uwafanye watoto wajizoeze kushiriki imani yao)

PAKUA Sanduku la Msaada wa Kuona.

BOFYA kutazama somo lote #12

KUMBUKA:

• Mungu aliumba maji na Mungu alituumba kwa mfano wa Mungu wa Utatu na tuliumbwa ili tuwe na uhusiano na Mungu kwa sababu sisi ni Roho na tunahitaji uhusiano na Mungu wa Roho.
• Dhambi inaingia ulimwenguni na kututenganisha na Mungu. Dhambi ni kitu chochote tunachofikiria, kusema, kufanya au kutofanya ambacho hakimpendezi Mungu. Dhambi ina matokeo, Mungu hushughulika na maji ya mawazo ya dhambi. Kumbuka Nuhu na gharika kuu. Usisahau kamwe tunaweza kumkimbia Mungu lakini hatuwezi kujificha mbele za Mungu, usimsahau Yona.
• Tuna tatizo KUBWA na Mungu alitatua tatizo hilo kwa kumtuma Mwanae Yesu. Ingawa Aliishi maisha makamilifu bado alienda ingawa Ubatizo wa Maji. Hii inaturuhusu sisi kuzaliwa mara ya pili katika mwanadamu wetu wa kiroho - Adamu na Hawa walipofanya dhambi, roho ya Mungu ndani yao (pumzi yake) iliondoka mbele yao kwa sababu Mungu hawezi kutazama dhambi. Ingawa Mungu bado anatupenda, anachukia dhambi ndani yetu. Mungu ni upendo lakini pia ni mwenye haki na lazima aadhibu dhambi. Kumbuka Mungu alitatua tatizo hili mara moja na kwa wote kwa kumtuma Mwanawe Yesu.
• Yesu aliishi maisha makamilifu YENYE NGUVU, Alikuwa MWENYE NGUVU hivi kwamba aliweza kuyatuliza maji, wakati dhoruba za maisha zinapokuja dhidi yetu, Anaweza kutuliza dhoruba na ikiwa tutajifunza kuweka macho yetu kwa Yesu na kuweka tumaini letu Kwake. Anaweza kufanya lisilowezekana akiwa nasi. Alikuwa MWENYE NGUVU Angeweza kutembea juu ya maji, kubadilisha maji kuwa divai kwa kweli Yeye ndiye Maji yaliyo Hai.
• Yesu alikufa msalabani, akafufuka kutoka kwa wafu na yuko Mbinguni sasa akitupatia zawadi BURE ya uzima wa milele.
• Hatimaye tulikufundisha jinsi ya kushiriki Imani yako na marafiki na familia yako.

KUMBUKA iliendelea:

Mbegu huja kwa maumbo na ukubwa tofauti, lakini kila mbegu hubeba ndani yake uwezo wote na ahadi ya kile inaweza kuwa.

Hiari: Pakua Kiingereza 'Ni mimea gani inahitaji kukua' video

Kila mbegu ina kiinitete na duka la chakula, lililozungukwa na kulindwa na koti la nje la mbegu. Hifadhi ya chakula ni kubwa vya kutosha kuruhusu mmea kukua majani yake ya kwanza ili kuanza kuzalisha chakula chake. Chini ya hali nzuri, "kifungu" hiki kidogo kikamilifu kitakua na kuendeleza kuwa mmea mpya, ambao utatoa chakula na makazi, au uzuri tu, kwa sisi sote.

Hiari: Pakua ukurasa wa 'kuota kwa mbegu'.

Lakini inahitaji mwanga wa jua na maji, kama vile tu tunavyohitaji
Nuru ya ulimwengu na Maji ya Uhai ili kukua Kiroho.

Wiki ijayo tutaanza Msururu wetu wa Ukuaji wa Kiroho

Au Msururu wa Nuru

GROW AND GO CURRICULUM

Grow and Go Swahili children's curriculum
Grow and Go English children's curriculum
Grow and Go Nuer children's curriculum
Grow and Go Chichewa children's curriculum
Grow and Go Lingala children's curriculum
Grow and Go Kihavu
Grow and Go French children's curriculum
Grow and Go Kinyarwanda

A DROP OF HOPE

Drop of Hope Chichewa
Drop of Hope Swahili
Drop of Hope Portuguese
Drop of Hope French
Drop of Hope
Drop of Hope Nuer
Drop of Hope Yoruba
Drop of Hope Shona
Drop of Hope Efik
Drop of Hope Dutch

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
Swahili
French Creole
English
Yoruba
Sowing Seeds of Success Shona
Efik
Nuer
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Dutch
English

Chichewa
Nuer

NEW LIFE CURRICULUM

New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life French Child Evangelism Curriculum
 
New Life Persian Child Evangelism Curriculum

 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION