Contact Us
 
    panyumba >> chiritsani mtima wopweteka>> moyo watsopano chiyambi

Moyo Watsopano - Chiyambi

Takulandirani, ana akafika awatenthe kuti akongoletse masamba okongoletsa ndi zithunzi zomwe zidzagwiritsidwe ntchito pagawoli.

DAWUNILODI: Zinthu zooneka ngati Chichewa

DAWUNILODI: Gawo # 1 Kuphunzitsa Chichewa

Gawo #1

Kumwamba ndi mphatso YAULERE, palibe chomwe tingachite kuti tichipeze kapena kuchilandira. 
 

Ndiye nchiyani chimatilepheretsa kulandira mphatsoyi?

TCHIMO ndipo tiphunzira gawo lachiwiri momwe anthu adasokonekera ndi uchimo udalowa mdziko lapansi, tchimo limatilekanitsa ndi Mulungu.

DAWUNILODI: Zinthu zooneka ngati Chichewa

DAWUNILODI: Gawo # 2 Kuphunzitsa Chichewa

Gawo #2

Payenera kukhala njira ina ndipo pali njira ya Mulungu! Mulungu ndi woyera ndipo ndi wachikondi koma ndiwachilungamo ndipo ayenera kulanga tchimo.

Kodi mukuwona vuto?

Pambuyo pake, mu gawo 3 tiona m'mene Mulungu adathetsere vutoli potumiza mwana wake Yesu.

Tiphunzira kuti Yesu ndi Mulungu, adakhala moyo wangwiro ndi wamphamvu.

DAWUNILODI: Zinthu zooneka ngati Chichewa

DAWUNILODI: Gawo # 3 Kuphunzitsa Chichewa

Gawo #3

Gawo 4 ana ayamba kuzindikira kuti ndi Mulungu zinthu zonse ndizotheka ngati tingomangokhulupirira.

DAWUNILODI: Zinthu zooneka ngati Chichewa

DAWUNILODI: Gawo # 4 Kuphunzitsa Chichewa

Gawo #4

Mu gawo 5 tiphunzira kuti Yesu adafera machimo athu

Chifukwa chiani Iye akanachita izo? (Chifukwa Yesu amatikonda choncho machimo athu akhoza kukhululukidwa.)

DAWUNILODI: Zinthu zooneka ngati Chichewa

DAWUNILODI: Gawo # 5 Kuphunzitsa Chichewa

Gawo #5

Gawo 6 tidzatsamira kuti adauka kwa akufa ndipo ali Kumwamba tsopano akutipatsa mphatso yaulere ya moyo wosatha.

DAWUNILODI: Zinthu zooneka ngati Chichewa

DAWUNILODI: Gawo # 6 Kuphunzitsa Chichewa

Gawo #6

 

Pamapeto pa gawo 7 tiphunzira za Mzimu Woyera ndi ntchito yathu yatsopano popeza tidatembenuka kuleka njira zathu zoyipa (kulapa) ndipo watitsuka ndikutikhululukira machimo athu ndipo tikumutsata Iye.

DAWUNILODI: Zinthu zooneka ngati Chichewa

DAWUNILODI: Gawo # 7 Kuphunzitsa Chichewa

Gawo #7

Tsopano ndi nthawi yake mu Gawo # 8 kuti muphunzire kugawana chikhulupiriro chanu.

DAWUNILODI: Zinthu zooneka ngati Chichewa

DAWUNILODI: Gawo # 8 Kuphunzitsa Chichewa

DAWUNILODI: 'Uthenga wabwino mwachidule'

Gawo #8

Kudzera m'Mawu a Mulungu mupeza machiritso ndi chitonthozo.

Maphunziro onse

Tiyeni tiyambire pachiyambi pomwe ...Gawo #1

New Life Curriculum
Jewish Yeshua Hamashiach childrens curriculum

Swahili New Life Child Evangelism Curriculum

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
French Creole
Yoruba
Swahili
Efik
Nuer
English
Sowing Seeds of Success Shona
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Chichewa
Dutch
English

NEW LIFE CURRICULUM

New Life French Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
 
New Life Persian Child Evangelism Curriculum

Chiritsani Mtima Wopweteka - Tsoka Lachilengedwe

Efik
English
Yoruba
Swahili
Portuguese
Nuer
Twi
Dutch
Ukrainian
French

Chiritsani Mtima Wopweteka - Mavuto a Corona

English
Malawi
Swahili
French
Yoruba
Portuguese
Dutch
 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION