Project Hope     home >> kuponya moyo ulio vunjika>> coronavirus >> somo 1 >> somo 2
Kuponya Moyo Ulio Vunjika - Somo #2

#2 WAKATI MWINGINE MAMBO MABAYA YANATOKEA

Mwisho wa somo mtoto anapaswa kuwa na uwezo wa:

. Kuelewa kwamba Yusufu alisalitiwa na ndugu zake na kutupwa ndani ya shimo na kutengwa na baba yake. Mwanzo 37: 17-24

 

. Shika kwamba, mambo mabaya yanapotokea lazima tujali mioyo yetu

. Tambua kwamba tunaweza kuzungumza juu ya maumivu yetu

. Jua kwamba Mungu hatatuacha hata iwe mbaya kiasi gani, mtegemee Yeye na Ataelekeza njia zetu.

PAKUA Somo la 2 la Kiswahili

KIDOGO KINAPOFIKA KABLA YA SOMO

(Before class begins sanitize all the children’s hands. Ensure masks are worn)

Msaada wa Kuona:
• Crayoni za karatasi na rangi ili kuunda uchoraji wa dhoruba.
• Kamba.
• Chapisha sura za 'furaha' na 'huzuni' kwa mchezo wa timu.
• Chapisha MOYO WA WIVU, MOYO WA SHUKRANI upate watoto wawili kupaka rangi mioyo kabla ya darasa.
• Chapisha mioyo midogo kwa watoto.
• Unda 'Kona ya Mbingu' na kitambaa cha dhahabu kwenye kiti na taji ya Yesu na msalaba wa mbao, uliofunikwa na kitambaa chekundu kuwakilisha damu yake.
• Chapisha wimbo wa 'Chukua Kifungu cha Kumbukumbu ya Biblia Nyumbani'.
• Sura # 2 'Na Mbwa Mdogo' moja kwa kila mtoto.
• Chapisha 'Coronavirus: Wazazi wanapaswa kuwaambia ukweli watoto wao' Kitini cha Elimu ya Watu Wazima

 

 
 

 

PAKUA Somo #2 Msaada wa Kuona

2 •  MCHEZO WA TIMU (Dakika 10)

MIOYO YA WIVU NA SHUKRANI: Mpe kila mshiriki wa timu uso wenye furaha au uso wenye huzuni. Halafu kila mtoto atakimbia wakati ni zamu yao kwenye timu kwenda kwenye maandiko mawili mwisho wa chumba MOYO mmoja WA WIVU na MOYO mmoja wa SHUKRANI. Mtoto atateka mkanda uso wao wenye furaha au wenye kusikitisha kwenye "moyo" sahihi na atarudi kwenye timu yao kwa mchezaji anayefuata kuweka uso wake wa furaha au wa kusikitisha kwenye moyo unaofaa!

3. NYIMBO ZA KUSIFU (Dakika 10)
Hiari:
PAKUA ' St. Paul's Students Choir University of Nairo' video

4. NYIMBO ZA KUABUDU (Dakika 5)
Hiari:
PAKUA 'Tunakusifu' video

5. MAFUNDISHO KIDOGO ( Dakika 20)

a. Pitia

Kumbuka wiki iliyopita tulikutambulisha kwa Yusufu.

  • Kwa nini Israeli alimpenda Yusufu kuliko wanawe wengine wote? (Kwa sababu alikuwa amezaliwa naye katika uzee wake)
  • Je! Baba yake alimpa zawadi gani? (Kanzu ya rangi nyingi, tumia vifaa vya kuona)
  • Ndugu za Yusufu walimchukuliaje? (Walimchukia na hawakuwa na fadhili kwake.)

PAKUA Somo #2 Msaada wa Kuona

b. Jifunze Mstari wa Biblia
Wakamwona toka mbali, na kabla hajawakaribia, wakafanya shauri juu yake ili wamwue.

Mwanzo 37: 18

Wagawanye watoto katika vikundi vinne na upate kila kikundi

1.Wakamwona toka mbali,
2. na kabla hajawakaribia,
3. wakafanya shauri juu yake ili wamwue
4. Mwanzo 37: 18

(Paza sauti, kisha ninong'oneze, simama, kaa chini, panda mguu mmoja, zunguka mwishowe sema mguu mmoja na piga mistari yako.)

PAKUA Mstari wa kuona wa Bibilia ya Kiswahili

Optional: Download Swahili 'A favorite son becomes a slave' Lesson #2 Swahili Bible Verse Reading Video

Optional: Download Swahili 'A favorite son becomes a slave' Lesson #2 Swahili Bible Verse Reading Audio Video

c. Fundisha Somo

Utangulizi:

Baba yake Yusufu akamwambia, "Ndugu zako wametoka kuchunga kondoo zangu. Nataka uende ukaangalie na uhakikishe kuwa wako salama."

Kufundisha:

Soma: Mwanzo 37: 17-24

Yusufu anatukumbusha kuwa inawezekana kuvumilia Kwa uvumilivu, kuendelea kuweka tumaini letu katika mpango wa Mungu. Alikaa miaka 13 katika chumba cha kusubiri cha Mungu. Ndivyo ilichukua muda mrefu Kwa Mungu kumuandaa Yusufu Kwa kile ambacho kilikuwa karibu kutokea baadaye. Na alipokuwa akingoja, Joseph aliwahudumia wengine kwa wasiwasi wa kweli na alikataa kuruhusu ndoto ya Mungu kufa. Aliamini mpango wa Mungu na alijua kwamba Mungu alikuwa pamoja naye.

Tunakabiliana vipi na changamoto? Loo, ningependa iwe uamuzi wa wakati mmoja. Natamani tungefanya tu jambo sahihi na tukafanye nalo, lakini tumejifunza kutoka kwa Yusufu kwamba kumtegemea Mungu ni changamoto inayoendelea. Ni kujitolea kwa maisha yote. Kutakuwa na heka. Kutakuwa na wakati ambapo itaonekana kuwa rahisi sana kujitoa. Lakini Yusufu anatukumbusha kwamba inawezekana kuwa waaminifu kwa muda mrefu katika mazingira magumu sana.

Je! Tuna mtazamo gani wakati maisha hayaendi kama tunavyofikiria? Tunafanya nini wakati inavyoonekana Kama Mungu ametusahau?

Kama Yusufu, tunaweza kushawishiwa kukata tamaa, lakini tunatumahi pia tunashikilia na kuendelea kufanya kile tunachohitaji kufanya.

Tunafikiria juu ya yale ambayo mtume Paulo alipitia - kupigwa, na kuvunjika kwa meli, na kila aina ya unyanyasaji - na hivi ndivyo Paulo alisema katika

2 Wakorintho 4:7-9

7  Hata hivyo tunayo hazina hii katika vyombo vya udongo, ili kuonyesha kwamba uwezo huu wa ajabu unatoka kwa Mungu, na si kutoka kwetu. 8  Tumegandamizwa kila upande, lakini hatujashindwa. Tumetatanishwa lakini hatukati tamaa; 9  tumeteswa lakini hatuku achwa upweke; tumetupwa chini lakini hatujateketezwa.”

Yusufu alikuwa katika chumba cha kusubiri cha kukata tamaa, lakini aliendelea kutegemea mpango wa Mungu juu ya maisha yake. Aliweka tumaini lake kwa Mungu.

http://www.fourlakescoc.org/Sermons/websermonupdates/1188_web.pdf

Kabla ya kufunga, lazima niwaambie kwamba huu sio mwisho wa hadithi ya Yusufu na kaka zake. Hadithi ina mwisho mzuri na Yusufu ameungana tena na baba yake na kaka zake.

Lakini Kwa leo, tunajifunza somo la mambo mabaya ambayo hufanyika kwa sababu ya dhambi ya wivu.

Hiari: PAKUA ‘Yusufu na kanzu yake Sehemu 2' video

Wakati mwingine mambo mabaya huwatokea watu wazuri, lakini Mungu bado anasimamia na alikuwa bado na mpango wa maisha ya Yusufu.

Hiari: PAKUA English ‘Joseph Story Part 1’ video
(For the children that speak English)

Hadithi ya Kiafrika:

Msimulizi wa hadithi anasoma 'Na Mbwa Mdogo' Sura ya 2 ' Mbaya Kubwa 'C'

PAKUA Sura ya #2 ya ‘'Na Mbwa Mdogo'’

Hiari: PAKUA 'Na Mbwa Mdogo' Mistari ya Biblia

HABARI ZA MGOGORO WA CORONA:

Hiari: PAKUA ‘Nawa mikono yako' muziki wa video

Hiari: PAKUA 'Nawa mikono yako'' ukurasa wa kuchorea

Hiari: PAKUA 'Kupunguza kuenea kwa Coronavirus' Bango

 

Hiari: PAKUA Jinsi ya kujikinga na maambukizi ya corona' video

 

ENGLISH CORONA CRISIS INFORMATION:
(For the children that speak English)

Hiari: PAKUA ‘Coronavirus Outbreak’ and ‘Easing children’s anxiety’ videos

Hiari: PAKUA Social Distancing’ video

Optional Art Therapy: Give the children paper and crayons or paints to take home and get them to create a CORVID 19 painting.

Discussion: Does anyone know anybody that has died from Coronavirus?

6. KUKUTANA NA MUNGU ( Dakika 5)

Unapoumia unahitaji kutunza majeraha yako. Unapoanguka chini na kulisha goti lako unahitaji plasta. Wakati mtu anakuumiza au uko katika hali ya kushangaza au ya kutisha, unahitaji kutunza moyo wako. Unahitaji kuhakikisha kuwa hauishii kuchukia au kusumbuliwa na woga. Unaweka plasta moyoni mwako Kwa kuzungumza juu ya shida zako na usiweke hisia mbaya ndani. Mungu anataka kukukumbusha kwamba atakuwapo siku zote kukusikiliza. Anasema hatakuacha kamwe au kukuacha.

Waambie watoto waandike kuhusu nyakati ambazo walihisi kuogopa, kusalitiwa na kutengwa na wapendwa wao. Unda 'Kona ya Mbingu' na kitambaa cha dhahabu kwenye kiti na taji ya Yesu na msalaba wa mbao uliofunikwa na msalaba mwekundu kuwakilisha damu yake. Wafanye waje kuweka karatasi kwenye mguu wa msalaba na uacha uzoefu huo hapo.

SALA YA KUFUNGA:

CHUKUA SHUGHULI YA NYUMBANI:

Hiari: PAKUA English ‘Activity Book

PAKUA 'Chukua Mstari wa Kumbukumbu ya Nyumbani'

PAKUA 'Na Mbwa Mdogo' Sura ya 2 'Mbaya Kubwa 'C'

NYANJA ZA ELIMU ZA WAKUU:

Hiari: PAKUA 'Mambo muhimu ya kuhakikisha usalama wako mvua inaponyesha' Kitini cha Elimu ya Watu Wazima

Hiari: PAKUA English 'Support for Grief and Loss Through Christian Counseling' Adult Educational handouts
(For the parents that speak English)

WIKI IJAYO:

Yusufu anasalitiwa na ndugu zake na kuuzwa utumwani

KUPONYA MOYO ULIO VUNJIKA - MGOGORO WA CORONA

French
Dutch
Malawi
Portuguese
English
Yoruba
Swahili

HEAL A HURTING HEART

Swahili
French
English
Dutch
Chichewa
Nuer
Portuguese
Yoruba
Twi
Efik

Kuponya Moyo Ulio Vunjika

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
Swahili
French Creole
English
Yoruba
Sowing Seeds of Success Shona
Efik
Nuer
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Dutch
English

Chichewa
Nuer

NEW LIFE CURRICULUM

New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life French Child Evangelism Curriculum
 
New Life Persian Child Evangelism Curriculum

 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION