Project Hope     home >> kuponya moyo ulio vunjika>> coronavirus >> somo 6 >> somo 7
Kuponya Moyo Ulio Vunjika - Somo #7

#7 KUKABILIANA NA HASARA NA HUZUNI

Mwisho wa somo mtoto anapaswa kuwa na uwezo wa:

. Elewa jinsi Yusufu alivyohisi kuwa aliishia gerezani Mwanzo 39: 11-2

. Jifunze kwamba kuomboleza huchukua muda.

. Kubali huzuni yao na hasira ikiwa watafanya hivyo kutendewa vibaya au kupoteza mtu waliyempenda.

. Kubali kwamba watu wengine wanaweza kuchukua muda mrefu kupona kutokana na hasara

. Unataka kuendelea kumwamini Mungu hata wakati mambo yanakuwa magumu

PAKUA Somo la 6 la Kiswahili

KIDOGO KINAPOFIKA KABLA YA SOMO

Hiari: Wafanye watoto waandike hadithi 'Mara moja kwa wakati.'

Minyororo ya jela: Wape watoto vipande vichache vya karatasi zenye rangi ili kuandika hisia ambazo walikuwa nazo wakati wa msiba au shida kisha weka mikanda ya karatasi pamoja na kuunda mnyororo. Angalia ikiwa watoto wanaweza kupata MNYORORO wa JELA mrefu kuweza kuwafungia watoto wote wanaposimama karibu pamoja. Hii inaonyesha jinsi hisia hasi zinaweza kutufunga na kututumikisha.

Anaingia Yesu (amevaa kitambaa cheupe na ukanda wa bluu na taji akiwa amebeba kitambaa chekundu) anawafunika watoto na kitambaa chekundu na Mlolongo wa Jela umevunjika na watoto ni ada ya kuzunguka wakimsifu Mungu.

 

 
 

Msaada wa Kuona:

• Kata vipande vidogo vya karatasi ya rangi, alama. Mavazi ya Yesu, kitambaa cheupe na ukanda wa samawati uliobeba na kitambaa chekundu.

•Chapisha ishara ya JELA ya Mchezo 1 na uigize hadithi.

•Chapisha nyimbo zetu za 'Mungu nakuhitaji sasa'.

•Chapisha kifungu cha misaada ya kuona ya Bibilia.

•Kufungwa kwa rangi kwa Yusufu, kitambaa cha rangi kwa msimamizi wa jela, Yesu amevaa taji yake.

•Pakiti ya tishu.

•Kikapu kilichojaa matunda.

•Chapisha wimbo wa ' Chukua Kifungu cha Kumbukumbu ya Biblia Nyumbani '

•Sura # 7 'Na Mbwa Mdogo' moja kwa kila mtoto.

• Chapisha'Maswali ya Mara kwa Mara na Majibu kuhusu UVIKO-19'

• Chapisha'Wataalam wa afya ya akili hutoa video na rasilimali za elimu kusaidia familia kuzungumza juu ya COVID-19 ' Kitini cha Elimu ya Watu Wazima

1•  KARIBU MCHEZO (Dakika 10)

Mchezo wa JELA: Cheza mchezo wa kawaida wa kitambulisho-wewe ni IT ... lakini kiongozi anayejaribu kuweka lebo kwa wachezaji wengine atachukua zile ambazo zimetiwa alama kwa JELA, pembeni .. mahali panapowekwa kama jela katika hadithi yetu ya leo. Wacha watoto wabadilishane kutia alama na kuweka gerezani.

2•  MCHEZO WA TIMU (Dakika 10)

Gawanya watoto katika vikundi viwili, tengeneza mistari miwili, wape kila timu mpira, lazima wapitie juu ya vichwa vyao halafu mtoto mwingine kati ya magoti mpaka mpira uwe mwisho wa mstari, mtoto anakimbia mbele na kurudia hadi watoto wote wacheze, kikosi cha kwanza kumaliza ni mshindi. (Kuwa na zawadi ndogo)

3. NYIMBO ZA KUSIFU (Dakika 10)

Hiari: PAKUA 'Neema ya Mungu' video

4. NYIMBO ZA KUABUDU (Dakika 5)
Hiari: PAKUA 'Sijaona kama wewe' video

5. MAFUNDISHO KIDOGO (Dakika 20)

a. Pitia Kugusa BORA

Soma: Marko 10: 13-16
Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia.

PAKUA Mstari wa kuona wa Bibilia ya Kiswahili

Pitia Kugusa MBAYA

Kumbuka wiki iliyopita tulikufundisha kwamba Yusufu alipofika Misri, mambo mengi yalimpata - mengine mazuri - na mengine mabaya. Nitakuambia baadhi ya mambo yaliyompata Yusufu na utaniambia ikiwa yalikuwa mazuri au mabaya.

(Tumia ishara MZURI na MBAYA kutoka kwa somo # 5)

PAKUA MZURI Ishara ya Kiswahili

PAKUA MBAYA Ishara ya Kiswahili

. Yusufu alifanya kazi katika nyumba ya Potifa na aliwekwa juu ya utajiri wake wote. (Mzuri)

. Mke wa Potifa alinena uwongo mbaya juu ya Yusufu kwa mumewe. (Mbaya)

. Kwa sababu ya uwongo wa mkewe, Potifa aliamuru Yusufu afungwe gerezani. (Mbaya)

Lakini leo tutajifunza kwamba Mungu hakumuacha Yusufu hata wakati alikuwa gerezani.

b. Jifunze Mstari wa Biblia (Dakika 5)

Akawamo humo gerezani.
Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza.

Mwanzo 39: 20b-21
(Tamthilia Mstari wa Biblia.)

PAKUA Mstari wa kuona wa Bibilia ya Kiswahili

Hiari: PAKUA Swahili 'God Honours Joseph- Part 1' Bible Verse Readings video

Hiari: PAKUA Swahili 'God Honours Joseph- Part 1' Bible Verse Readings Audio video

Hiari: PAKUA Tazama video ya Kiingereza ya ' Yusufu Jela'

c. Fundisha Somo (Dakika 15)

Utangulizi:

Mafundisho ya Biblia: (Tumia ishara MZURI na MBAYA)

Wakati Yusufu alikuwa gerezani, 21 Bwana alikuwa pamoja naye; (Mzuri) alimwonyesha wema na akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. (Mzuri) 22 Kwa hivyo yule msimamizi akamweka Yusufu kuwa msimamizi wa wale wote waliowekwa gerezani, naye akapewa jukumu la yote yaliyofanyika huko. (Mzuri)

23 Mwangalizi hakujali chochote chini ya uangalizi wa Yusufu, kwa sababu Bwana alikuwa pamoja na Yusufu na alimfanikisha katika kila jambo alilofanya. (Mzuri)

Wakati Yusufu alikuwa gerezani alikuwa na marafiki wawili, mnyweshaji wa wafalme (mnyweshaji) na mwokaji wa mfalme. Wote walikuwa wamemkosea mfalme na aliwafanya wafungwe.

Usiku mmoja, wote wawili walikuwa na ndoto na walikuwa na shida. Yusufu aliwatafsiri. Siku tatu zingepita na mnyweshaji angerejeshwa (Mzuri) na mwokaji alikatwa kichwa. (Mbaya) Hii ndio hasa ilitokea.

Kisha akamwomba mnyweshaji amtaje kwa Farao na kumkumbusha jinsi hakufanya kosa lolote na anapaswa kutolewa gerezani, (Mzuri) kwa bahati mbaya mnyweshaji alisahau yote juu ya Yusufu mara tu alipoachiliwa! (Mzuri)

Yusufu alikuwa na orodha ndefu ya sababu za kumkasirikia Mungu na maisha. Hakika angeweza kuzunguka kwa uchungu na chip kwenye bega lake.

Fikiria maisha ya Yusufu zaidi ya miaka 13. Alipokuwa na umri wa miaka 17, aliuzwa kwa wafanyabiashara na wafanyabiashara wa watumwa na kaka zake. Baada ya mambo huko Misri kuanza kumtafuta, alishtakiwa kwa uwongo kwa kujaribu kubaka na kufungwa bila haki. Tena, mambo yalikuwa yakimwendea vyema Yusufu, hata akiwa gerezani. Baada ya muda fulani gerezani, alitafsiri ndoto kwa mnyweshaji na mwokaji wa Farao. Alimwomba mnyweshaji kumkumbuka wakati mnyweshaji aliporejeshwa kwenye nafasi yake. Sasa kuongeza tusi kwa jeraha, amesahaulika… kwa miaka miwili Alichukiwa, kusalitiwa, kukataliwa, kutelekezwa, kuuzwa, kutumwa, kutumiwa, kuwekwa gerezani, sauti zilizosahaulika kama mpango mbichi kwa zaidi ya muongo mmoja, sawa?

Walakini katika wakati wake wote huko Misri hata hivyo, hii ni mara ya kwanza kwa Yusufu kuonyesha kutokuamini wakati anaweka tumaini lake kwa kile mwanadamu anaweza kufanya badala ya kutegemea kile Mungu anaweza kufanya kwa kukosa subira na kumwuliza mnyweshaji kusema neno zuri kwa yeye.

Je! Umewahi kuahidi kumfanyia mtu kitu, ambaye labda amekufanyia neema, kisha ukasahau kuifanya? Ni muhimu ufanye kile unachoahidi ikiwa ni uwezo wako kufanya hivyo. Hebu neno lako liwe dhamana yako.

PAKUA Somo #7 Msaada wa Kuona

Hadithi ya Kiafrika:

Msimulizi wa hadithi anasoma 'Na Mbwa Mdogo' Sura ya 7 'Shule ya nyumbani'

PAKUA Sura ya #7 ya ‘'Na Mbwa Mdogo'’

Hiari:PAKUA 'Na Mbwa Mdogo' Mistari ya Biblia

Je! Unapata ndoto juu ya Mgogoro wa Corona?

Wakati mwingine Mungu huongea nasi katika ndoto zetu

Hiari: PAKUA 'Mbwa wa Kuota' Mstari wa Biblia

 

ENGLISH CORONA CRISIS INFORMATION:

Hiari: PAKUA Coronavirus’ music video

 

Hiari: PAKUA Wazazi wengi nchini wamewaondoa watoto wao shuleni ’ video

 

ENGLISH CORONA CRISIS INFORMATION:

Hiari: PAKUAFun Art Ideas’ video'

Hiari: PAKUAArt Therapy’ video'

Hiari: PAKUA Coronavirus Poster’

 


Majadiliano: Je! Ulifanyaje katika ' Masomo ya Nyumbani'

6. KUKUTANA NA MUNGU (Dakika 5)

Waambie watoto wajitokeze na vipande vya Mlolongo wa Jela na uwaweke kwenye kikapu kilichotolewa wakati wanawaweka kwenye kikapu wacha wamuombe Yesu aondoe mawazo haya machungu kutoka kwa akili zao, awafunika kwa damu yake na awaachilie huru.

SALA YA KUFUNGA:

CHUKUA SHUGHULI YA NYUMBANI:

Hiari: PAKUA English ‘Activity Book'

PAKUA 'Wimbo wa Kumbukumbu ya Bibilia'

PAKUA Sura ya 7 ya ‘Na Mbwa Mdogo'

Hiari: PAKUA ‘Maswali ya Mara kwa Mara na Majibu kuhusu UVIKO-19' Kitini cha Elimu ya Watu Wazima

Hiari: PAKUA'Wataalam wa afya ya akili hutoa video na rasilimali za elimu kusaidia familia kuzungumza juu ya COVID-19' Kitini cha Elimu ya Watu Wazima

ENGLISH CORONA ADULT EDUCATIONAL HANDOUTS:

Hiari: PAKUAWhat could the impact of the COVID-19 crisis be on children’s mental health?' Adult Educational Handout

WIKI IJAYO:

Kuwa na nafasi ya kupeleka maumivu yako Msalabani na Yesu aponye maumivu yako

 

KUPONYA MOYO ULIO VUNJIKA - MGOGORO WA CORONA

French
Dutch
Malawi
Portuguese
English
Yoruba
Swahili

HEAL A HURTING HEART

Swahili
French
English
Dutch
Chichewa
Nuer
Portuguese
Yoruba
Twi
Efik

Kuponya Moyo Ulio Vunjika

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
Swahili
French Creole
English
Yoruba
Sowing Seeds of Success Shona
Efik
Nuer
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Dutch
English

Chichewa
Nuer

NEW LIFE CURRICULUM

New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life French Child Evangelism Curriculum
 
New Life Persian Child Evangelism Curriculum

 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION