Project Hope     nyumbani >> kuponya moyo ulio vunjika>> somo 12 >> somo 13
Kuponya Moyo Ulio Vunjika - Somo #13

# 13 KUJENGA FAMILIA MAISHA

Mwisho wa somo mtoto anapaswa kuwa na uwezo wa:

. Furahiya na Yusufu wakati anaunganishwa tena na baba yake. Mwanzo 46: 1-7; 28-30

. Sherehekea maisha na mahusiano

. Asante Mungu kwa watu wanaowapenda

. Jua Yesu huenda nao kila mahali

. Tiwa moyo kwa kufikiria sifa zao nzuri

PAKUA Somo la 13 la Kiswahili

KIDOGO KINAPOFIKA KABLA YA SOMO

Wape watoto rangi ya Mistari ya kuona ya Biblia

Hiari: Acha watoto wachore picha ya wakati walipokuwa na mkutano wa familia, wakitambulisha washiriki wa familia zao.

Hiari: KITABU CHEMA NA KIBAYA : Watoto wanaweza kupewa viwanja kadhaa vya karatasi za ujenzi zenye rangi. Shimo piga upande au kona ya karatasi na funga pamoja na kamba, Ribbon au uzi. Wacha watoto waandike maneno au kuchora picha kwenye karatasi jambo gumu ambalo wangeweza kukabiliwa nalo au jambo ambalo MUNGU huwasamehe, kwa upande mwingine andika vitu VYEMA VYOTE maishani ambavyo MUNGU ametubariki kila siku.

Msaada wa Kuona:

• Karatasi nyeupe, penseli, crayoni.
• Karatasi ya ujenzi wa rangi, kamba au ribboni.
• Matunda mawili mfano zabibu, machungwa nk.
• Ramani ya kuchapisha na ukurasa wa kuchorea.
• Vitambaa vyenye rangi na vifuniko vya kichwa kwa Yusufu na kaka zake wote na baba yake.
• Chapisha alama za NDIYO na HAPANA
• Chapisha Mistari ya kuona ya Mistari ya Biblia ipate watoto watano kuzipaka rangi kabla darasa halijaanza.
• Chapisha 'Maneno Hati Kubwa za Baba.'
• Chapisha wimbo wa 'Chukua Kifungu cha Kumbukumbu ya Biblia Nyumbani'
• Sura # 13 'Na Mbwa Mdogo' moja kwa kila mtoto.

 
 

1 •  KARIBU MCHEZO (Dakika 10)

Kuwa na mtoto mmoja amelala chali. Kisha uwe na mtoto mwingine amelala na kichwa chake juu ya tumbo la mtoto mwingine.

 

Acha watoto waliobaki walale vichwa vyao vikiwa juu ya tumbo la mtoto mwingine.

Chagua mtu mmoja kuanza mchezo kwa kupiga kelele, "Ha!" Mtu mwingine atapiga kelele, "Ha, ha!" na kila mtoto anaendelea kuongeza "ha" wanapofanya kazi karibu na kikundi. Hivi karibuni au baadaye kikundi hicho kitaangua kicheko, vichwa vikiwa vikijaa tumbo kwa furaha. Wacha watoto wapeane zamu ya kuelezea hadithi ya kuchekesha au utani. Waambie watoto kwamba Mungu anataka tujionee furaha na familia zetu kila siku kupitia raha na kicheko

2 •  MCHEZO WA TIMU (Dakika 10)

Fanya duru mbili. Mtoto mmoja hupita machungwa kulia kuzunguka duara. Mtoto mwingine atapita machungwa kushoto kuzunguka duara lingine. Ufunguo wa mchezo huu ni kwamba watoto hawawezi kupitisha matunda kwa mikono yao. Watoto wanaweza kutumia miguu yao, viwiko, au magoti kupitisha matunda. Matunda yakidondoshwa anza mchezo tena. Cheza mpaka matunda yaende kuzunguka duara. Mzunguko wa kwanza kumaliza ni mshindi, shiriki matunda kiasi cha watoto. Shiriki jinsi ilivyo muhimu kufanya kazi pamoja.

3. NYIMBO ZA KUSIFU (Dakika 10)

4. NYIMBO ZA KUABUDU (Dakika 5)
Hiari: PAKUA 'Wimbo wa Maneno ya Mungu' videos

5. MAFUNDISHO KIDOGO (Dakika 20)

a. Pitia

Kumbuka wiki iliyopita tulijifunza kwamba Yusufu alikuwa na mengi ya kuwasamehe ndugu zake. Hawakuamini ndoto zake. Walimtania na kumuonea wivu.

Walimtupa kwenye shimo na kuharibu kile kilichokuwa cha thamani kwake. Kisha wakasema uongo juu yake na kumwambia baba yake amekufa! Kusamehe si rahisi. Ni kusema nachagua kutokuchukia kwa kosa hili. Ninachagua kuiacha na ninaomba Mungu anisaidie nisikumbuke kila wakati ninapokufikiria.

Hata aliishia gerezani. Wape watoto wawili alama za NDIYO na HAPANA, hizi zinaweza kushikiliwa kila baada ya swali.

 

Je! Mlinzi mkuu wa gereza alimpenda Yusufu? (Ndio)

Je! Yusufu aliweza kutafsiri ndoto? (Ndio)

Hiari: PAKUA NDIO Msaada wa kuona

Je! Joseph alikuwa amekwama gerezani kwa miaka mitano. (Hapana)

Je! Farao alimwachilia Yusufu kutoka gerezani ili kujenga piramidi? (Hapana)

Hiari: PAKUA HAKUNA Msaada wa kuona

Je! Farao alimtawaza Yusufu kuwa msimamizi wa nchi yote ya Misri. (Ndio)

b. Jifunze Mstari wa Biblia #1
Yusufu akatandika gari lake, akapanda kwenda kumlaki Israeli, babaye, huko Gosheni;

Mwanzo 46: 29a

PAKUA Mstari wa kuona wa Bibilia ya Kiswahili

b. Jifunze Mstari wa Biblia #2
A kajionyesha kwake, akamwangukia shingoni, akalia shingoni mwake kitambo kizima.

Mwanzo 46: 29b

PAKUA Mstari wa kuona wa Bibilia ya Kiswahili

(Dramatize the teaching using Visual Aid and map.)

Hiari: PAKUA Ramani ya Misri

Tazama Mstari wa Biblia Yusufu na kaka zake lazima walifanya sherehe moja kubwa wakati walipokutana na kuweka nyuma yao.

Hiari: PAKUA Video ya 'Yusufu kuungana tena'

Hiari: PAKUA Somo #13 Msaada wa Kuona

c. Fundisha Somo

Utangulizi:

Wakati mwingine inaonekana kwamba shetani anasimamia haswa tunapoangalia maisha ya mapema ya Yusufu hata hivyo Mungu anasimamia na kile shetani alimaanisha kwa uovu Mungu aligeukia mema.

Kufundisha:

Soma: Mwanzo 46: 1-7; 28-30

Fursa ni jinsi Mungu anavyowajibu viongozi wanaoweka matumaini yao kwake. Lakini matumaini bila uaminifu ni bure. Mungu alimpa Yusufu fursa ya maisha kwa sababu alibaki mwaminifu kwa Mungu na mwanadamu hata wakati alipowekwa chini ya shinikizo lisilostahimilika.

Maandalizi ni bei tunayolipa kuwa viongozi wakuu. Yusufu alikuwa na umri wa miaka 16 tu wakati ndugu zake walimwuza kwa wafanyabiashara wa Waishmaeli. Farao alimteua kama Gavana wa Misri wakati alikuwa na miaka thelathini.

Mungu alitumia miaka 14 kuandaa tu kiongozi aliyemchagua. Maandalizi yanachukua muda na wacha tuwe wavumilivu na tusife moyo wakati wa hatua ngumu zaidi za maandalizi yetu.

Hiari: PAKUA Tazama video ya 'Yusufu Anasamehe'.

Wakati mwingine mambo mabaya yanatutokea lakini Mungu anaweza kuyageuza mambo haya kwa faida yetu.

Kumbuka katika mapambano yako wakati wewe ni chini Mungu hana chochote.

Kila tukio katika maisha yako limewekwa na Mungu na litachangia " uzoefu wako wa ikulu."

Ikiwa ndugu za Yusufu hawakumtupa ndani ya shimo, ikiwa Wamidiani walikuwa wamesafiri kwenda Misri njia nyingine Yusufu hangekuwa ameuzwa kwa nyumba ya Potifa. Tuseme mke wa Potifa hakuwa amemchezea, hangewekwa gerezani kamwe na asingewahi kukutana na mnyweshaji mkuu ambaye alimshauri kwa Farao. Hangekuwa ameitwa kwenye Ikulu ambayo alikuwa muhimu katika kuokoa familia yake na ulimwengu wote unaojulikana kutoka kwa njaa.

Maisha yako yanaweza kuwa yanachukua mabadiliko ya ajabu lakini Yule anayeshikilia kesho yako anasimamia. Utafika kwenye "Uzoefu wako wa Ikulu."

Paul tells the Roman church 'Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema'

Soma: Warumi 8:28a

Hiari: PAKUA Mstari wa kuona wa Bibilia ya Kiswahili

Hadithi ya Kiafrika:

Msimulizi wa hadithi anasoma 'Na Mbwa Mdogo' Sura ya 13 'Baba'

PAKUA Sura ya #13 ya ‘'Na Mbwa Mdogo'’

Optional:PAKUA 'Na Mbwa Mdogo' Mistari ya Biblia

Mazungumzo: Jadili uhusiano wa kifamilia

6. KUKUTANA NA MUNGU (Dakika 5)

Mungu alitumia wakati huu wa shida kujenga tabia kwa Yusufu. Orodhesha baadhi ya fadhila hizi ..

(Uwezo wa kusamehe, Uadilifu, Uaminifu, Uaminifu, Uvumilivu, Uvumilivu, Imani, Kumtegemea Mungu, Hekima, Ufunuo, Uongozi n.k) Wafanye watoto watoe mifano fupi wanapotaja baadhi yao.

Una lipi la kumshukuru Mungu? Watu wanaokupenda? Nafasi ya kufanya vitu ambavyo unafurahiya? Mahali salama pa kuishi hata ikiwa ni hema, maji kwenye bomba, chakula (chakula), jenereta / taa, kitanda chako, marafiki wako, Mama na Baba yako, shule hata ikiwa iko hema, asante Mungu kwa maisha na kuishi.

SALA YA KUFUNGA:

Baba, tunakushukuru kwa nafasi yetu ya kuangalia maisha ya Yusufu, ni muhimu sana kwetu kujua sio tu madhumuni yako kwa watu wako Israeli, lakini udhibiti wako juu ya maisha na majaaliwa. Asante kwa nafasi ya kujua hadithi vizuri, na katika hadithi kukujua vizuri na kukuamini zaidi.

Tunafurahi leo na Yusufu wakati aliungana tena na baba yake, tunawaombea wale wote ambao wametengwa na familia zao wakati huu wa shida. Tunakumbuka wale watoto wote ambao baba zao hawapo. Tunakushukuru kwa baba zetu wa hapa duniani, kwa wanaume wacha Mungu ambao wako katika maisha yetu na jukumu lao katika kuunda maisha yetu. Wabariki na uwahifadhi salama, kwa jina la Yesu tunaomba, Amina.

CHUKUA SHUGHULI YA NYUMBANI:

Hiari: PAKUA English ‘Activity Book'

PAKUA 'Chukua Mstari wa Kumbukumbu ya Nyumbani'

Hiari: PAKUA World's Best Dad ’ Award

PAKUA Sura ya #13 ya ‘'Na Mbwa Mdogo'’

WIKI IJAYO:

Tutajifunza juu ya mto!

PAKUA

VIKAO

Tafsiri Somo

Vielelezo
Video
Muziki
Chukua Nyumbani

Kitabu cha Hadithi

Vikao 13 Somo 13 Video Somo 13 Hadithi 13  

 

Kuponya Moyo Ulio Vunjika

Kuponya Moyo Ulio Vunjika - Janga la Asili

Swahili
French
English
Dutch
Chichewa
Nuer
Portuguese
Yoruba
Twi
Efik

KUPONYA MOYO ULIO VUNJIKA - MGOGORO WA CORONA

French
Dutch
Malawi
Portuguese
English
Yoruba
Swahili

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
Swahili
French Creole
English
Yoruba
Sowing Seeds of Success Shona
Efik
Nuer
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Dutch
English

Chichewa
Nuer

NEW LIFE CURRICULUM

New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life French Child Evangelism Curriculum
 
New Life Persian Child Evangelism Curriculum

 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION