Project Hope     nyumbani >> kuponya moyo ulio vunjika>> somo 5 >> somo 6
Kuponya Moyo Ulio Vunjika - Somo #6

#6 SIRI NZURI NA MBAYA

Mwisho wa somo mtoto anapaswa kuwa na uwezo wa:

• Simulia kwa Yusufu ambaye alishtakiwa kwa uwongo Mwanzo 39: 6-13

. Fahamu mguso mbaya na hadithi ya mke wa Potifa ambaye alimgusa Yusufu ipasavyo.

. Elewa mguso mzuri kwa hadithi ya Yesu kuwachukua watoto mikononi mwake na kuwabariki.

. Jua nini cha kufanya ikiwa mtu yeyote anajaribu kuwanyanyasa kingono

. Jua nini cha kufanya ikiwa tayari mtu amewanyanyasa kingono

. Uzoefu kwamba Mungu anawapenda bila kujali kinachoweza kutokea

PAKUA Somo la 6 la Kiswahili

KIDOGO KINAPOFIKA KABLA YA SOMO

Waambie watoto waanze kuchora Mstari wa Msaada wa Kuona wa Biblia na picha za Mchezo 1

Msaada wa Kuona:

• Krayoni, Mkasi, picha za kuchorea za watoto wamekaa.

• Vipande vya vidole vya karatasi.

• Kuchorea picha ya Yesu ameketi.

• Vitu anuwai laini, mbaya, ngumu, laini, laini, laini, n.k.

• Mifuko ya karatasi.

• Mavazi ya Yesu, kitambaa cheupe na ukanda wa samawati.

• Mwenyekiti.

• Mpira, kengele, maua, kinywaji cha limau.

• Chapisha Aya ya Biblia Msaada wa Kuonekana.

• Nguo ya dhahabu, msalaba, taji ya Yesu.

• Chapisha wimbo wa ' Chukua Kifungu cha Kumbukumbu ya Biblia Nyumbani'

• Sura # 6 'Na Mbwa Mdogo' moja kwa kila mtoto.

• Chapisha 'Utafi ti Kuhusu Ukatili Dhidi ya Watoto' Kitini cha Elimu ya Watu Wazima.

 

 
 

1•  KARIBU MCHEZO (Dakika 10)

Mwalimu anachora au kukata picha ya Yesu kwa bodi ya mabango. Pindisha watoto kipofu na uwape picha ya mtoto. Mfanye mtoto ageuke mara 3 na jaribu kumpiga mtoto miguuni pa Yesu.

(Similar to pin the tail on the donkey game!)

Andika: ACHA WATOTO WAJE.

2•  MCHEZO WA TIMU (Dakika 10)

GUSA RIWAYA: Gawanya watoto katika vikundi. Mwalimu au kiongozi atamwambia mtu wa kwanza kwenye kila timu akimbilie kwenye begi la karatasi, na kwa macho yao kufungwa, pata kitu laini. Watoto watapata haraka bidhaa laini na watarudi kwenye timu. Kisha mwalimu atamwambia mshiriki wa timu anayefuata atafute kitu laini, au chenye kubana, au ngumu nk Endelea kucheza relay kadri muda unavyoruhusu.

3. NYIMBO ZA KUSIFU (Dakika 10)
Hiari: PAKUA 'Mvumilivu' video

4. NYIMBO ZA KUABUDU (Dakika 5)
Hiari: PAKUA 'Eternel Yahwhe' video

5. MAFUNDISHO KIDOGO (Dakika 20)

a. Pitia

Soma Mstari wa Kumbukumbu ya wiki iliyopita:

Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akasitawi; naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake, yule Mmisri.
Mwanzo 39:2

PAKUA Mstari wa kuona wa Bibilia ya Kiswahili

b. Jifunze Mstari wa Biblia - Kugusa Nzuri

Marko 10: 16
Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia.

PAKUA Mstari wa kuona wa Bibilia ya Kiswahili

b. Jifunze Mstari wa Biblia - Kugusa Mbaya

Mwanamke akamshika nguo zake, akisema, Lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia, akatoka nje.

Mwanzo 39: 12

PAKUA Mstari wa kuona wa Bibilia ya Kiswahili

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #6 Swahili Bible Verse Reading Video

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #6 Swahili Bible Verse Reading Video

Adapted from Bible for Children

c. Fundisha Somo

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #6 Swahili PowerPoint

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #6 Swahili PDF

Adapted from Bible for Children

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #6 Swahili Colouring pages

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #6 Swahili Colouring pages PDF

Adapted from Bible for Children

Utangulizi wa Kugusa BORA

Soma: Watu walikuwa wakileta watoto wadogo kwa Yesu ili awaguse, lakini wanafunzi waliwakemea. Yesu alipoona hivyo alikasirika. Akawaambia, "Acha watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana Ufalme wa Mungu ni wa watu kama hawa. Nawaambieni kweli, yeyote ambaye hatapokea Ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo. haitaingia kamwe. " ( Watoto wanasoma) Naye akawachukua watoto mikononi mwake, akaweka mikono yake juu yao na kuwabariki.

Usomaji wa Biblia: Marko 10: 13-16

Kufundisha: Kugusa BORA

Kama unavyojua, tuna hisi tano. Tunatumia hisia hizi tano kutupatia habari kuhusu ulimwengu unaotuzunguka. Kwa mfano, ikiwa ningeshikilia mpira na kukuuliza ni nini, ungeutambua kwa kutumia hisia zako za kuona. Ikiwa ningepiga kengele na kukuuliza ni nini, utagundua ni kwa kutumia hali yako ya kusikia. Ikiwa ningeweka ua chini ya pua yako na kukuuliza uniambie ni nini, ungejua ni nini na harufu yake. Ikiwa nitakupa kijiko cha limau, utajua mara moja ni nini kwa sababu ya ladha yake.

Siku moja, Yesu alikuwa akiwafundisha wanafunzi wake na umati mkubwa wa watu wengine walikuwa wakimfuata kusikia kile alichokuwa akifundisha. Alikuwa akifundisha juu ya ndoa na talaka na jinsi Mungu alivyotaka wawe na nyumba zenye furaha.

Wakati Yesu alikuwa akifundisha, watu walianza kuleta watoto wao kwake ili aweze kuwagusa. Wanafunzi hawakupenda watoto hawa kumsumbua Yesu. Waliwaambia watu waondoe watoto. Yesu alipoona kile walichokuwa wakifanya, alikasirika sana. "Wacha watoto waje kwangu, wala usiwazuie," Yesu alisema. "Ufalme wa mbinguni ni wa kama hawa wadogo." Kisha Yesu akawachukua watoto mikononi mwake na kuwabariki.

Wacha tuwe na matumaini kwamba tutakumbuka kila wakati kwamba Yesu aliwapenda watoto na aliwachukua mikononi mwake mwenye upendo. Tunashukuru kwa kila mmoja wenu ambaye yuko hapa leo na tunashukuru kwamba mtu alikupenda vya kutosha kukuletea.

https://www.sermons4kids.com/let_the_children_come.htm

Hiari: PAKUA English PowerPoint 'Jesus Loves me!'

Tunaambiwa katika hadithi hii kwamba Yesu aliwachukua watoto mikononi mwake, akaweka mikono yake juu yao na kuwabariki, mguso mpole, mzuri sasa tutajifunza juu ya mtu ambaye alifanya kinyume chake huu ni mguso mbaya.

Utangulizi wa Kugusa Mbaya

b. Jifunze Mstari wa Biblia (Dakika 5)

Akamkamata kwa joho lake na kusema, "Njoo ulale nami!" Lakini aliacha vazi lake mkononi mwake na kukimbia nje ya nyumba. ( Mwanzo 39: 12 )

c. Fundisha Somo (Dakika 10)

Biblia inatuambia kwamba tamaa ilimshika sana mke wa Potifa hivi kwamba alitupa tahadhari kwa upepo, akazungumza naye akimhimiza aje kulala naye. Kwa kuzingatia ushupavu wake wa shaba, mtu anaweza kufikiria kwamba kadiri siku zinavyosonga, alikua akithubutu kutongoza. Mwishowe, wakati hakuna moja ya mbinu hizi zilikuwa zimefanya kazi, alipanga nyumba hiyo iondolewe isipokuwa yeye mwenyewe na mtu ambaye alikuwa amebuni. Yusufu asiye na shaka aliingia kwenye mtego wake.

 Hiari: PAKUA English 'The Story of Joseph Pt 2'' for those children that speak English

Alimkimbilia akiwa amevaa kile tunachoweza kukisia na kumshika, labda kumvuta kwenye kitanda chake ikiwa angeweza. Matokeo yalisababisha Yusufu kuishia gerezani.

 Hiari: PAKUA 'Yosefu na mke wa Potifa'' video

Mke wa Potifa alifanya vibaya sana, alikuwa ameolewa na hakupaswa kuwa na hamu kwa Yusufu, alipojaribu kumshawishi aende kulala naye na alikataa akamshika.

Huu ni mguso mbaya. Kila mtu anahitaji Mtu mzima anayeaminika. Mtu ambaye unaweza kuzungumza na ambaye sio Mama yako au Baba yako. Hata watu wazima wanaweza kukuuliza ufanye vitu ambavyo sio sawa.

Hiari: PAKUA English ‘Adam and Eve Anti Child Sex Abuse Colouring Book'

Wakati mwingine wanataka uwaguse au wanataka kukugusa ambapo chupi yako huenda. Ikiwa hii itatokea lazima umwambie mzazi wako au Mtu mzima anayeaminika. Ikiwa mtu mzima au hata mtoto mkubwa atakuuliza uvue nguo au uwaguse au anakuonyesha picha au video za watu uchi lazima umwambie mzazi wako au Mtu mzima wa Kuaminika. Sio kosa lako lakini lazima "sema ukweli na Ukweli utakuweka huru"

PAKUA Somo #6 Msaada wa Kuona

Hadithi ya Kiafrika:

Msimulizi wa hadithi anasoma 'Na Mbwa Mdogo' Sura ya 6 'Siri nzuri na mbaya'

PAKUA Sura ya #6 ya ‘'Na Mbwa Mdogo'’

Hiari:PAKUA 'Na Mbwa Mdogo' Mistari ya Biblia

Hiari: Tazama video kuhusu unyanyasaji / hisia za kingono

Mazungumzo:

Wakati wa kibinafsi unaweza kuhitajika hapa

Hiari: PAKUA English 'Anger Management to kids' 

Hiari: PAKUA 'Mwili Wangu Ni Mwili Wangu' video

Hiari: PAKUA English 'Safe Touch' videos

Hiari: PAKUA English 'Safe Touch' songs

 

Hiari: PAKUA English 'Bad Touch' songs

6. KUKUTANA NA MUNGU (Dakika 5)

Kumbuka sio kosa lako ikiwa mtu amekunyanyasa kingono .. Hata kama ulisema ndiyo Mungu anaweza kukusamehe ikiwa ulijiunga. Omba Mungu akusaidie.

SALA YA KUFUNGA:

CHUKUA SHUGHULI YA NYUMBANI:

Hiari: PAKUA English ‘Activity Book'

PAKUA Mpe kila mtoto 'Wimbo wa Kumbukumbu ya Bibilia'

PAKUA Mpe kila mtoto 'Wimbo wa Kumbukumbu ya Bibilia'

Hiari: PAKUA Sura ya 6 ya ‘Na Mbwa Mdogo'

Hiari: PAKUA 'Utafi ti Kuhusu Ukatili Dhidi ya Watoto'

ENGLISH ADULT EDUCATIONAL HANDOUTS:

Hiari: PAKUA ‘General principles for talking to children' Adult Educational Handout

Hiari: PAKUA How to Help Children Manage Fears' Adult Educational Handout

WIKI IJAYO:

Tutajifunza juu ya kushtakiwa vibaya na kuishi Gerezani kwa Yusufu

PAKUA

VIKAO

Tafsiri Somo

Vielelezo
Video
Muziki
Chukua Nyumbani

Kitabu cha Hadithi

Vikao 6 Somo 6 Video Somo 6 Hadithi 6  

 

Kuponya Moyo Ulio Vunjika

Kuponya Moyo Ulio Vunjika - Janga la Asili

Swahili
French
English
Dutch
Chichewa
Nuer
Portuguese
Yoruba
Twi
Efik

KUPONYA MOYO ULIO VUNJIKA - MGOGORO WA CORONA

French
Dutch
Malawi
Portuguese
English
Yoruba
Swahili

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
Swahili
French Creole
English
Yoruba
Sowing Seeds of Success Shona
Efik
Nuer
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Dutch
English

Chichewa
Nuer

NEW LIFE CURRICULUM

New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life French Child Evangelism Curriculum
 
New Life Persian Child Evangelism Curriculum

 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION