Project Hope     nyumbani >> kuponya moyo ulio vunjika>>somo 13 >>somo 14
Mafuriko -Somo #14

# 14 AMANI KAMA MITO

Mwisho wa somo mtoto anapaswa kuwa na uwezo wa:

. Jua kwamba Yesu ana zawadi kwao

. Jua kwamba wakati wowote tunapojikuta katika giza au katika dhoruba za maisha, Yesu yuko pamoja nasi

PAKUA Somo la 14 la Kiswahili

KIDOGO KINAPOFIKA KABLA YA SOMO

Wape watoto rangi ya Mistari ya kuona ya Biblia

Acha watoto wachora picha mbili za kwanza kwenye karatasi iliyoitwa "Njia ya Maisha Yangu" na ya pili kwenye karatasi iliyoitwa "Njia Ninayotaka Iwe."

Msaada wa Kuona:

•Nakili nakala ya msaada wa kuona wa sanaa.

•Chapisha vifaa vya kuona vya Shughuli .

•Waweka alama, penseli, crayoni, gundi, mkasi Bodi ya taarifa,

•Chapisha maua, miti, jua.

•Chapisha Aya ya Biblia Msaada wa Kuona.

•Mavazi ya Yesu

•Zawadi iliyofungwa.

•Msaada wa kuona wa ulimwengu.

•Chapisha wimbo wa 'Chukua Kifungu cha Kumbukumbu ya Biblia Nyumbani'

•Sura # 14 'Na Mbwa Mdogo' moja kwa kila mtoto.

•  KARIBU MCHEZO (Dakika 10)

Sawa na Tofauti

Cheza mchezo ambapo watoto hupata watoto wengine ambao wana kitu sawa na viatu vya rangi sawa, urefu sawa, umri sawa nk kuwa na watoto waripoti vitu wanavyofanana.

Sasa kila mtu apate mwenzi ambaye ni tofauti kwa njia fulani - mvulana na msichana wanaweza kuoana, au mtoto mmoja anaweza kupenda chakula maalum atajiunga na yule ambaye hana. Acha watoto waripoti tofauti. Kisha kuwa na watoto kupata kitu sawa na wenzi wao wa sasa, na kujenga hali ya amani.

 

 
 

2•  MCHEZO WA TIMU (Dakika 10)

Tafuta Mpenzi Wako

Kujitayarisha kwa mchezo huu, unahitaji kuandika wahusika maarufu wa Biblia ambao wana mshirika kwenye kila karatasi. Kama vile Adamu na Hawa, Mariamu na Yusufu, Samsoni na Delila. Wakati watoto wako tayari, weka karatasi moja migongoni na uwaache wapate wenzi wao.

Hawaruhusiwi kuuliza watoto wengine kile kilichoandikwa mgongoni mwao. Wanaweza tu kuuliza maswali kwa watoto wengine ambao wanajibiwa na ndiyo au hapana. Wakati wanauliza maswali, wanapaswa kupata wenza wao kabla ya wakati kuisha. Jozi ambazo hupata mwenzi wao katika wakati wa haraka zaidi hushinda.

3. NYIMBO ZA KUSIFU (Dakika 10)

4. NYIMBO ZA KUABUDU (Dakika 5)
Hiari: PAKUA video ya Ibada ya Kiswahili

5. MAFUNDISHO KIDOGO (Dakika 20)

a. Pitia

Kumbuka wiki iliyopita tulijifunza kwamba Mungu alitumia miaka 14 kuandaa tu kiongozi aliyemchagua, Yusufu.

Maandalizi yanachukua muda na wacha tuwe wavumilivu na tusife moyo wakati wa hatua ngumu zaidi za maandalizi yetu.

Kumbuka katika mapambano yako wakati huna chochote Mungu yuko juu ya kitu. Kila tukio katika maisha yako limeteuliwa na Mungu na litachangia "uzoefu wako wa ikulu."

Maisha yako yanaweza kuwa yakipinduka kidogo lakini Yule anayeshikilia kesho yako anasimamia.

(Waulize watoto waje kushiriki sehemu fulani za mikondo iliyotokea katika maisha yao kufuatia dhoruba kubwa)

b. Jifunze Mstari wa Biblia

“ Amani nawaachieni; amani yangu nawapa; niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga."

Yohana 14:27

Hiari: PAKUA Mstari wa kuona wa Bibilia ya Kiswahili

Kuigiza:

Yesu anasimama akiwa amenyoosha mikono akiwa ameshika zawadi. Watoto wawili wanaonyesha amani ya akili na moyo.

Mmoja hugusa kichwa chake, na mwingine huchota moyo mkubwa kifuani mwake. Mtoto mmoja anashikilia misaada ya kuona ya ulimwengu.

Mtoto mmoja hufanya shida, akitembea juu na chini akishika kichwa chake na kukaza mikono yake. Mtoto mmoja hufanya hofu, kujificha na kutetemeka.

c. Fundisha Somo

Utangulizi:

Lazima nikiri kwamba nilipokuwa mtoto, niliogopa giza. Mwisho wa siku, wakati wa kuzima taa na kulala, nilitaka kujua kwamba sikuwa peke yangu kwenye giza. Hapo ndipo 'dubu yangu ya kuchezea' alinisaidia.

Kwa namna fulani, giza halikuwa la kutisha sana na 'kubeba rafiki' kitandani na mimi.

Hiari: PAKUA Kuchorea ukurasa misaada ya kuona

Hiari: PAKUA Somo #14 Msaada wa Kuona

Kufundisha:

Je! Umewahi kuogopa? (Wape watoto nafasi ya kushiriki)

Kwa kweli unayo. Sisi sote tunaogopa wakati mwingine. Sio kitu cha kuwa na aibu - hata watu wazima wakati mwingine wanaogopa. Wengine wetu wanaweza kuogopa giza. Wengine wanaweza kuogopa radi na umeme unaokuja na dhoruba. Hapa kuna mambo kadhaa ambayo watu wanaogopa: mende, nyuki, nyoka, urefu, madaktari wa meno, madaktari, mbwa, paka, panya, na viini.

Wakati Yesu aliwaambia wanafunzi wake kuwa atarudi kwa Baba yake, waliogopa. Je! Ni nini kingewapata? Je! Maadui wangewatambua kama wafuasi wake na kujaribu kuwadhuru?

Yesu alijua kwamba wanafunzi wake walikuwa na hofu na alitoa maneno haya kuwafariji. "Ninakuachia zawadi - amani ya akili na moyo. Usiwe na wasiwasi au hofu. Kumbuka kile nilichokuambia: 'Ninaenda, lakini nitarudi kwako tena. Nitakuja kuchukua wewe, ili uwe nami daima.

Maneno haya yalikuwa faraja kubwa kwa wanafunzi wake na ni faraja kubwa kwetu leo. Yesu aliporudi kwa Baba yake mbinguni, alimwuliza Baba atume Roho Mtakatifu kuwafariji wanafunzi wake hadi siku atakaporudi.

Hiyo inajumuisha wewe na mimi! Zawadi nzuri sana ambayo Yesu ametupatia - amani ya akili na moyo. Hatuna tena kitu cha kuogopa. Wakati wowote tunapojikuta katika giza au katika dhoruba za maisha, Yesu yuko pamoja nasi.

sermons4kids.com/peace_of_mind_and_heart.htm

Usiku ambao Yesu alizaliwa, malaika walisema, "Utukufu kwa Mungu juu mbinguni, na duniani amani, nia njema kwa wanadamu." Tunaweza kupata wapi amani hii ambayo malaika walikuwa wakizungumzia? Je! Kweli tunaweza kupata " amani duniani?"

Ikiwa tunataka kujua amani, tunaweza tu kujua amani hiyo wakati tunamjua Yesu, Mfalme wa Amani. Ikiwa hatujui Yesu, hatuwezi kuwa na amani.

www.sermons4kids.com/know-jesus-know-peace.html

Angalia mahali ambapo sasa Mungu amemchukua rafiki yetu mzuri Joseph.

Read: Mwanzo 41:39-57

Hiari: PAKUA Mstari wa kuona wa Bibilia ya Kiswahili

Hadithi ya Kiafrika:

Msimulizi wa hadithi anasoma 'Na Mbwa Mdogo' Sura ya 14 'Amani kama mto'

PAKUA Sura ya #14 ya ‘'Na Mbwa Mdogo'’

Optional:PAKUA 'Na Mbwa Mdogo' Mistari ya Biblia

Below is an extract from the Story Book

Dad started planting vegetables and keeping fish, goats and even rabbits to eat and distribute among the community.

He taught me about Mlonge and we planted it all around our property and all the animals ate it and were very healthy. We even drank the tea and began to feel stronger and healthier, dad showed me how you can purify water using Mlonge.

PAKUA English Moringa videos

PAKUA Mwafrika Mlonge videos

PAKUA 'Makena Mbegu Mlonge'

PAKUA English Moringa Children's Colouring Book (To be translated)

 

 

PAKUA Kitabu cha Kiswahili cha Mlonge Mzazi wa Elimu

 

Mazungumzo: Safari ya uponyaji

6. KUKUTANA NA MUNGU (Dakika 5)

Cheza muziki wa kuabudu kwa utulivu, wacha watoto waje na kukaa kimya kimya wakiwa wamefumba macho, muombe Mungu azungumze nao na ajaze mioyo yao na amani inayopita ufahamu wote. Omba Mungu azilinde akili zao, muulize Mungu aondoe roho ya woga na afunue upendo na nguvu zake kuwapa akili timamu.

SALA YA KUFUNGA:
Father, we thank you for the Holy Spirit who guides us and calms our fears. We also thank you for the promise that one day we will be in Heaven with Jesus. In his name we pray. Amen.

CHUKUA SHUGHULI YA NYUMBANI:

Hiari: PAKUA English ‘Activity Book'

PAKUA 'Chukua Mstari wa Kumbukumbu ya Nyumbani' #1

PAKUA 'Chukua Mstari wa Kumbukumbu ya Nyumbani' #2

PAKUA Sura ya 14 ya ‘Na Mbwa Mdogo'

WIKI IJAYO:

Tutajifunza kwamba Mungu huwaangalia watoto wake.

 

Kuponya Moyo Ulio Vunjika

Kuponya Moyo Ulio Vunjika - Janga la Asili

Swahili
French
English
Dutch
Chichewa
Nuer
Portuguese
Yoruba
Twi
Efik

KUPONYA MOYO ULIO VUNJIKA - MGOGORO WA CORONA

French
Dutch
Malawi
Portuguese
English
Yoruba
Swahili

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
Swahili
French Creole
English
Yoruba
Sowing Seeds of Success Shona
Efik
Nuer
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Dutch
English

Chichewa
Nuer

NEW LIFE CURRICULUM

New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life French Child Evangelism Curriculum
 
New Life Persian Child Evangelism Curriculum

 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION