Project Hope     nyumbani >> kuponya moyo ulio vunjika>>somo 14 >>somo 15
Mafuriko -Somo #15

# 15 ANANIONA

Mwisho wa somo mtoto anapaswa kuwa na uwezo wa:

. Jua kwamba Mungu huwaangalia watoto wake

. Tambua kwamba ingawa wanakabiliwa na wakati mgumu hawapaswi kuogopa.

. Mungu anajua kila kitu tunachopitia.

. Elewa kuwa Mungu anajua / Mungu anajali.

PAKUA Somo la 15 a Kiswahili

KIDOGO KINAPOFIKA KABLA YA SOMO

Wape watoto rangi ya Mistari ya kuona ya Biblia

Wape watoto wengine rangi ya ndege kabla hawajafichwa kwa Mchezo #1

Hiari: PAKUA Somo #15 Msaada wa Kuona

Msaada wa Kuona:

•Chapisha picha 8 za ndege.

•Alama.

•Chapisha

•Shomoro mkubwa, crayoni, nafaka za mahindi au mbegu.

•Kikapu.

•Chapisha wimbo wa 'Chukua Kifungu cha Kumbukumbu ya Biblia Nyumbani'

•Sura # 15 'Na Mbwa Mdogo' moja kwa kila mtoto.

• Chapisha Kitini cha Elimu ya Watu Wazima 'Wasaidie Watoto Wako Wakabiliane na Matatizo'

1•  KARIBU MCHEZO (Dakika 10)

Kuwinda kwa ndege: Kabla ya darasa mwalimu alikuwa ameficha picha 8 zilizochapishwa au maumbo ya ndege na kujificha kuzunguka chumba. Acha watoto waende kuwinda ndege, iwe darasani au nje. Rudisha "ndege" wote darasani na anza kuandika Mstari wa Biblia kwenye kila ndege.

 
 

 

1. Mashomoro wawili hawauzwi kwa

2. senti moja?

3. Wala hata mmoja haanguki

4. chini asipojua Baba yenu;

5. Msiogope basi;

6. bora ninyi kuliko

7. mashomoro wengi.

8. (Mathayo10:29, 31)

(Hii baadaye itawasaidia watoto kujifunza Mstari wa Biblia ya Kumbukumbu)

2•  MCHEZO WA TIMU (Dakika 10)

Kulisha Shomoro: Gawanya kikundi katika vikundi viwili sawa. Toa kila mtoto na mbegu au nafaka ya mahindi. Weka picha ya Shomoro mkubwa mwisho wa chumba mbele ya kikapu. Lengo ni watoto wawili wa kwanza kutoka kila timu kukimbia na kuacha mbegu zao kwenye kikapu, kukimbia nyuma na kumtia alama mtoto wa pili. Hii inaendelea mpaka mbegu zote zimelishwa kwa Shomoro, wa kwanza kumaliza ushindi.

3. NYIMBO ZA KUSIFU (Dakika 10)

4. NYIMBO ZA KUABUDU (Dakika 5)
Hiari: PAKUA 'Bila mungu ni bure' video

5. MAFUNDISHO KIDOGO (Dakika 20)

a. Pitia

Kumbuka wiki iliyopita tulikuuliza:

•  Je! Umewahi kuogopa? (Wape watoto nafasi ya kushiriki)

•  Wakati Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba atarudi kwa Baba yake, waliogopa. Walikuwa na wasiwasi juu ya nini? (Je! Maadui wangewatambua kama wafuasi wake na kujaribu kuwadhuru)

•  Je! Yesu alimwuliza nini Baba yake? (Kutuma Roho Mtakatifu kuwafariji wanafunzi wake)

•  Yesu aliwaacha nini? (Amani yake)

Yusufu hakiki

Hiari: PAKUA ' YUSUFU' video


Mapitio ya Mlonge:

PAKUA Mlonge video

PAKUA English Moringa videos

PAKUA Mwafrika Mlonge videos


ENGLISH FLOOD REVIEW:

Hiari: PAKUA English ‘Floods' video

b. Jifunze Mstari wa Biblia

Mashomoro wawili hawauzwi kwa senti moja?
Wala hata mmoja haanguki chini asipojua Baba yenu; Msiogope basi; bora ninyi kuliko mashomoro wengi.

Mathayo10:29, 31

Hiari: PAKUA Mstari wa kuona wa Bibilia ya Kiswahili

(Tumia ndege kutoka mchezo wa kuwinda ndege na sehemu za Mstari wa Biblia zilizoandikwa juu yao.)

c. Fundisha Somo

Hiari: PAKUA Somo #15 Msaada wa Kuona

Utangulizi:

Leo nataka kukuambia hadithi kuhusu mwanamke anayeitwa Civilla Martin ambaye aliandika wimbo juu ya kushinda hofu, wasiwasi, na kukata tamaa.

Kufundisha: (Wacha nikuambie hadithi)

Bi. Martin na mumewe walikuwa wakitembelea wanandoa walioitwa Bwana na Bi Doolittle, alikuwa mlemavu na ilibidi ahame juu ya kiti cha magurudumu. Bwana Doolittle alikuwa amefungwa kitandani kwa zaidi ya miaka ishirini. Licha ya shida walizokabiliana nazo maishani, kila wakati walionekana kuwa na mtazamo mzuri wa maisha. Bwana Martin aliuliza "Je! Unawezaje kubaki na furaha wakati unakabiliwa na shida nyingi?" Jibu lilikuwa rahisi. " Ikiwa Mungu ana jicho juu ya shomoro, basi najua ananiangalia."

Bi Martin aliguswa sana na jibu hata akaandika shairi

"Kwanini nijisikie kuvunjika moyo?

Kwa nini vivuli vinapaswa kuja?

Kwa nini moyo wangu uhisi upweke, na kutamani mbinguni na nyumbani?

Wakati Yesu ni sehemu yangu, rafiki wa kila wakati ndiye Yeye.

Jicho lake liko juu ya shomoro na najua Yeye ananiangalia.

Jicho lake liko juu ya shomoro; na najua ananiangalia. Ninaimba kwa sababu nina furaha.

Ninaimba kwa sababu niko huru!

Jicho lake liko juu ya shomoro;

na najua ananiangalia.

Jicho lake liko juu ya shomoro; na ninajua ananitazama."

Siku iliyofuata Civilla Martin alituma shairi hilo kwa Charles Gabriel, mtunzi wa nyimbo za injili, ambaye aliiandikia wimbo. Na ikawa wimbo maarufu sana katika makanisa ya magharibi.


Hiari: PAKUA English 'His eye is on the sparrow' video

Hiari: PAKUA English 'His eye is on the sparrow' lyrics'

Katika Mathayo sura ya 10, Yesu alikuwa akiwafundisha wanafunzi wake kwamba ingawa wangekabili wakati mgumu kama wafuasi wake, hawapaswi kuogopa.

Soma sura hii Mathayo 10: 28-31

Je! Sio jambo la kushangaza? (Toa muda wa kujibu)

Usomaji wa Biblia: Mathayo 10: 28-31

Je! Hatupaswi kumuogopa nani? (Wale ambao huua mwili lakini hawawezi kuua roho.)

Je! Tunapaswa kumuogopa nani? (Yeye anayeweza kuharibu roho na mwili kuzimu.)

Kumbuka hakuna shomoro hata mmoja atakayeanguka chini nje ya uangalizi wa Baba yako. Je! Sio jambo la kushangaza? (Wape watoto muda wa kujibu)

Mungu anajua kila kitu tunachopitia. Hakuna kinachotokea kwetu ambacho hajui juu yake. Tunapohisi upweke na kutelekezwa kabisa, wakati inapoonekana kwamba sala zetu hazijibiwi, wakati kila kitu kinaonekana kutokuwa na tumaini, Mungu anajua / Mungu anajali.

sermons4kids.com/his_eye_is_on_the_sparrow.htm

Hadithi ya Kiafrika:

Msimulizi wa hadithi anasoma 'Na Mbwa Mdogo' Sura ya 15 Ananiangalia

PAKUA Sura ya #15 ya ‘'Na Mbwa Mdogo'’

Hiari: PAKUA 'Na Mbwa Mdogo' Mistari ya Biblia

Mazungumzo: Wape watoto muda wa kushiriki jinsi mpango huu umewasaidia

Mazungumzo: Shiriki kile ulichofikiria juu ya kitabu cha hadithi ya mbwa.

Hiari: PAKUA Kuchorea misaada ya kuona ya ukurasa

6. KUKUTANA NA MUNGU: (Dakika 5)

Hiki ni kikao chetu cha mwisho katika safu hii. Tunakaribisha watoto kuja na kutumia wakati wa utulivu na Mungu.

Asante Mungu kwa kila kitu kizuri maishani mwetu, haswa rafiki yetu mpya mtoto mdogo

Hiari: PAKUA Colouring page visual aid

MAOMBI YA KUFUNGA

Baba wa Mbinguni tunakushukuru kwa wiki 15 ambazo tumetumia pamoja, asante kwa walimu wetu ambao wametufundisha vizuri sana, kwa roho zilizookolewa na uponyaji wa ndani ambao umefanyika.

Asante kwamba sasa tunajua bila shaka kwamba sisi ni muhimu kwa Mungu.

Tunajua sasa kwamba wakati mwingine mambo mabaya huwatokea watu wema, lakini Wewe utageuza mambo haya yote kwa faida yetu, kwa sababu tunakupenda.

Asante kwamba sasa tunajua tunaweza kuzungumza juu ya maumivu yetu. Asante kwa kutufundisha kwamba tunahitaji kutunza mioyo yetu na wakati wanajeruhiwa tunahitaji kukuangalia Wewe kwa uponyaji. Asante kwamba kwa wiki tumetambua kuwa kuungana na wengine hutusaidia kushinda woga na upweke

Tunajua kuwa hutatuacha hata kama kila mtu atatupa. Tunaweza kukuamini na kujua kwamba una mpango kwa kila moja ya maisha yetu

Baba wa Mbinguni asante kwa kuwa mvumilivu kwetu, asante kwa kutusaidia kuelewa kuwa kuomboleza kunachukua muda.

Tusaidie kuelewa kwamba huzuni na hasira tuliyohisi wakati tunapoteza mtu ambaye alikuwa muhimu kwetu yote ni sehemu ya safari ya uponyaji, lakini sio lazima tuchukue safari hiyo peke yetu kwa sababu Unatupenda bila kujali nini kinaweza kutokea katika anaishi.

Asante kwamba tumepewa nafasi ya kumwuliza Yesu kuwa rafiki yetu wa karibu na atusamehe dhambi zetu. Vitu vyote ambavyo tulifanya, au hatukufanya, mambo yote ambayo tulisema, au tulifikiri hayakukufurahisha. Tumeacha mambo hayo na tunakufuata.

Asante Yesu kwa kuponya maumivu yetu na kuokoa roho zetu.

Sasa tunagundua umuhimu wa msamaha na tumeanza kuwasamehe watu ambao wametuumiza, wale ambao walipaswa kuwa hapo lakini hawakuwepo wakati tuliwahitaji zaidi. Tunawasamehe.

Asante kwa kuwa sasa tunaweza kupata Amani yake na kujua kwamba Roho Mtakatifu atatuongoza na kutuliza woga wetu.

Asante Mungu kwa kuwa unatujali na kutuangalia hata wakati wa msiba na dhiki. Wewe ni baba mzuri, mzuri. Kuwa na sisi sasa tunapoenda kwa njia zetu tofauti kututunza na kutusaidia kukua katika Familia ya Mungu. Katika jina la Yesu Amina

CHUKUA SHUGHULI YA NYUMBANI:

Hiari: PAKUA Kiingereza 'Chukua Mstari wa Kumbukumbu ya Nyumbani'

Hiari: PAKUA English ‘His Eye is on the Sparrow Activity Book'

PAKUA 'Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia'

Hiari: PAKUA Sura ya #15 ya ‘'Na Mbwa Mdogo'’

 

Kitini cha Elimu ya Watu Wazima: 

Hiari: PAKUA Wasaidie Watoto Wako Wakabiliane na Matatizo Kitini cha Elimu ya Watu Wazima

WIKI IJAYO:

Tutakuwa tunaanzisha mtaala mpya, mwalimu atakujulisha yote juu yake!

Kufikia sasa watoto wanapaswa kuwa na uwezo wa:

 • Jua kuwa ni muhimu kwa Mungu.

 • Jifunze kuwa wakati mwingine mambo mabaya hufanyika kwa watu wazuri, hakuna nidhamu inayoonekana kupendeza wakati huo.

 • Jua wanaweza kuzungumza juu ya maumivu yao.

 • Jua kwamba wanahitaji kutunza mioyo yao wakati wamejeruhiwa.

 • Uweze kuelezea maumivu yao kupitia michoro.

 • Tambua kuwa kuungana na wengine kunawasaidia kushinda woga na upweke.

 • Tambua kwamba Mungu huwaacha kamwe hata kama kila mtu anawaacha.

 • Amini kwamba Mungu ana mpango wa maisha yao.

 • Tambua kuwa kuungana na wengine kunawasaidia kushinda woga na upweke.

 • Elewa kuwa kuomboleza huchukua muda.

 • Kubali huzuni yao na hasira ikiwa wamepoteza mtu ambaye alikuwa muhimu kwao.

 • Uzoefu kwamba Mungu anawapenda bila kujali kinachoweza kutokea Uwe na nafasi ya kumwuliza Yesu awe rafiki yao na uwasamehe dhambi zao.

 • Kuwa na nafasi ya kumwuliza Yesu aponye maumivu yao. Kuelewa kwa nini ni muhimu kusamehe.

 • Tumeanza kusamehe watu ambao wamewaumiza. Jua njia za kukabiliwa na shida katika siku zijazo.

 • Anza kujifunza jinsi ya kukabiliana na mawazo hasi.

 • Kuwa na moyo na kufikiria juu ya mambo mazuri.

 • Jua jinsi ya kukua kama Mkristo.

 • Kuwa na Joseph kama mfano wao.

 • Jifunze kwamba Mungu anajua kila kitu wanachopitia.

 • Pata Amani yake na ujue kwamba Roho Mtakatifu atawaongoza na kutuliza hofu zao.

 • Anza kujifunza kwamba Mungu huwajali na huwaangalia hata wakati wa msiba na dhiki.

Kuponya Moyo Ulio Vunjika

Kuponya Moyo Ulio Vunjika - Janga la Asili

Swahili
French
English
Dutch
Chichewa
Nuer
Portuguese
Yoruba
Twi
Efik

KUPONYA MOYO ULIO VUNJIKA - MGOGORO WA CORONA

French
Dutch
Malawi
Portuguese
English
Yoruba
Swahili

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
Swahili
French Creole
English
Yoruba
Sowing Seeds of Success Shona
Efik
Nuer
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Dutch
English

Chichewa
Nuer

NEW LIFE CURRICULUM

New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life French Child Evangelism Curriculum
 
New Life Persian Child Evangelism Curriculum

 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION