Project Hope     nyumbani >> kuponya moyo ulio vunjika>>somo 4 >>somo 5
Mafuriko - Somo #5

#5 KUJENGA UPYA U MAISHA NA MUNGU

Mwisho wa somo mtoto anapaswa kuwa na uwezo wa:

. Jifunze kutoka kwa hadithi ya Yusufu anapoingia Misri na kuanza kujenga tena maisha yake. Mwanzo 39 1-4

. Walichagua kujenga maisha yao juu ya kanuni za Mungu

. Waamini kwamba Mungu ana mpango wa maisha yao . Amua kufanya uchaguzi mzuri juu ya maisha yao . Jua kwamba wanapaswa kuwa waangalifu kuhusu ambaye wanamwamini

PAKUA Somo la 5 la Kiswahili

KIDOGO KINAPOFIKA KABLA YA SOMO

Wape watoto rangi ya Mistari ya Misaada ya kuona ya Biblia na ishara MZURI na MBAYA.

Msaada wa Kuona:

• Viti, Meza, Koni, Sanduku, Miamba nk
• Kitambaa cheusi kwa kufunikwa macho, utahitaji nusu ya idadi ya watoto.
• Chapisha Mstari wa Misaada wa kuona wa Biblia, crayoni.
• Chapisha ishara MZURI na MBAYA.
• Chapisha wimbo wa 'Chukua Kifungu cha Kumbukumbu ya Biblia Nyumbani'.
• Sura # 5 'Na Mbwa Mdogo' moja kwa kila mtoto.
• ‘Uonevu kwa watoto shuleni ni mtihani mkubwa: UN‘ Kitini cha Elimu ya Watu Wazima

1•  KARIBU MCHEZO (Dakika 10)

Weka kikundi cha watoto kwenye mduara na kiongozi aseme 'Badilisha mahali ikiwa ni kweli kwako' na useme "Ikiwa ulipanda punda, uwe na kaka mkubwa, kama Muhogo, Mshikaki, Uji, Mandazi"

Hii inaweza kuanza kama shughuli ya kufurahisha na mara tu watoto watakapopumzika unaweza kuanza kuongeza vitu vingine vinavyohusiana na janga ambalo wanapata kutoka kwa mfano, 'Ikiwa ulipoteza paa yako kwenye dhoruba' au 'Ikiwa mtu yeyote katika familia yako alikufa' Ikiwa ulipoteza mnyama katika mafuriko, Ikiwa shule yako iliharibiwa na maji ya mafuriko' nk

 
 

2 •  MCHEZO WA TIMU (Dakika 10)

Mchezo Unaweza kuniamini 'mchezo wa timu: Imegawanywa katika vikundi viwili. Hakikisha kwamba vikundi vyote viwili vina idadi sawa ya wachezaji. Wagawanye watoto wawili wawili na funika macho mtoto mmoja kutoka kwa kila jozi. Kila jozi inapaswa kuwa na mtoto mmoja ambaye amefunikwa macho na yule ambaye hana. Kulingana na kiwango na kiwango cha shughuli, unaweza kuacha njia iwe ya kawaida au kuongeza vizuizi. Mtoto ambaye hafunikwa macho lazima aongoze mwenzi wake kwa uangalifu kupitia njia hiyo na afike eneo salama. Mara watoto wote wanapokuwa katika eneo salama, badilisha kufunikwa macho na uwaweke watoto ambao hawakuvaa mapema.

3. NYIMBO ZA KUSIFU (Dakika 10)
Hiari: PAKUA 'Yesu ni wimbo wangu'

4. NYIMBO ZA KUABUDU (Dakika 5)
Hiari: PAKUA 'Bwana Unibadili ' video

5. MAFUNDISHO KIDOGO (Dakika 20)

a. Pitia

Msafara wa Waishmaeli ulikuwa ukienda wapi? (Misri)

Ngamia wao walikuwa wamebeba nini? (Viungo, zeri na manemane)

Ni nani aliyewazuia ndugu zake wasimuue Yusufu? (Yuda)

Walimuuza kwa bei gani? (Shekeli ishirini za fedha)

b. Jifunze Mstari wa Biblia
Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akasitawi; naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake, yule Mmisri.
Mwanzo 39:2

PAKUA SMstari wa kuona wa Bibilia ya Kiswahili

b. Jifunze Mstari wa Biblia

Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake.
Mwanzo 39:3

PAKUA Mstari wa kuona wa Bibilia ya Kiswahili

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #5 Swahili Bible Verse Reading Video

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #5 Swahili Bible Verse Reading Audio Video

Adapted from Bible for Children

c. Fundisha Somo

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #5 Swahili PowerPoint

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #5 Swahili PDF

Adapted from Bible for Children

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #5 Swahili Colouring pages

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #5 Swahili Colouring pages PDF

Adapted from Bible for Children

Utangulizi:

Yusufu alipofika Misri, mambo mengi yalimpata - mengine mazuri - na mengine mabaya. Utanisaidia kuelezea sehemu inayofuata ya hadithi hii. Nitakuambia baadhi ya mambo yaliyompata Yusufu na utaniambia ikiwa yalikuwa mazuri au mabaya. (Tumia ishara)

Kufundisha:

Wiki hii wakati Yusufu anaanza kujenga tena maisha yake mambo mengi mazuri yalitokea. Wiki ijayo tutajifunza juu ya mambo mabaya yaliyompata.

1 Sasa Yusufu alikuwa amepelekwa Misri. (Mbaya) Potifa, Mmisri ambaye alikuwa mmoja wa maofisa wa Farao, mkuu wa walinzi, alimnunua kutoka kwa Waishmaeli ambao walikuwa wamemchukua huko. (Mzuri)

2 Bwana alikuwa na Yusufu (Mzuri) ili afanikiwe, (Mzuri) na aliishi katika nyumba ya bwana wake wa Misri. (Mzuri) 3 Bwana wake alipoona kuwa Bwana yu pamoja naye (Mzuri) na kwamba Bwana amemfanikisha katika kila jambo alilofanya, (Mzuri)

4 Yusufu alipata kibali machoni pake (Mzuri ) na akawa mtumishi wake. (Mzuri) Potifa alimfanya awe msimamizi wa nyumba yake, (Mzuri) na alimkabidhi kila kitu alichokuwa nacho. (Mzuri)

Yusufu alikuwa ameamua kwamba ikiwa maisha yatakupa ndimu, unatengeneza limau. Alimtumikia Potifakwa uadilifu mkubwa, na nafasi ilipofika, angeongea na Potifa juu ya Yehova Mungu. Hata wakati tabia yake ya kimungu ilijaribiwa sana, aliangaza. Potifa alikuwa mchumba aliyeharibiwa. Alikuwa mwenye kiburi na mwenye ujinga. Tabia yake ilihitaji mabadiliko kabla Mungu hajamtangaza.

Bwana alikuwa pamoja na Yusufu. Maneno hayo manne rahisi yanafupisha maisha yote ya Yusufu. Mungu alikuwa pamoja naye. Bila kujali hali zilizokuja maishani mwake, bila kujali ni nini kilitokea katika maisha ya Yusufu, Biblia inasema, lakini Mungu alikuwa pamoja naye. Mara nne katika Mwanzo 39 Maandiko yanasema, Bwana alikuwa pamoja na Yusufu. Hiyo ndiyo ilikuwa siri ya mafanikio ya Yusufu.

Mambo yalikuja maishani mwa Yusufu ambayo yangewavunja moyo wanaume wengi. Walakini, katika hayo yote, Yusufu alipata ushindi mkubwa kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye.

Hiari: PAKUA Tazama video ya 'Yusufu huko Misri' for (English speaking children.)

Watu wengi walisaidia katika malezi ya tabia ya Yusufu.

Mungu alitumia ndugu za Yusufu, mke wa Potifar na nduguze. Atafanya vivyo hivyo na wewe, wakati mwingine watu hawa ambao Mungu hutumia wanaweza kukuumiza lakini wanakuza tabia ndani yako, kama vile walivyofanya katika maisha ya Yusufu.

Unapofika ugenini lazima uchague marafiki wako. Wengine watakushawishi na wengine utashawishi. Wengine watakufuata na kucheka wakati unafanya mzaha. Wengine watajaribu kukushawishi uwafuate. Wengine watakutania. Unaweza kutaka kuwa maarufu na kufanya mambo ili kukufaa. Lazima uamue ni aina gani ya mtu utakayekuwa. Je! Utajulikana kama mtu anayesema ukweli? Anakataa kusema uwongo? Inafanya amani au haipigani kamwe?

PAKUA Somo #5 Msaada wa Kuona

Hadithi ya Kiafrika:

Msimulizi wa hadithi anasoma 'Na Mbwa Mdogo' Sura ya 5 Maisha katika Nyumba Kubwa

PAKUA Sura ya #5 ya ‘'Na Mbwa Mdogo'’

Hiari: PAKUA 'Na Mbwa Mdogo' Mistari ya Biblia

 

ENGLISH VIDEOS:

Hiari: PAKUA English 'Controlling anger' video.

Hiari: PAKUA ' English Bullying' video

 

Hiari: PAKUA 'Acha Kudhulumu'

 

Mazungumzo:

Je! Utajenga maisha yako kwenye mwamba thabiti wa amri za Mungu. Kupenda badala ya kuchukia, kuwa mwema na kutokuwa mnyonge. Ni nini hufanyika kwa nyumba yako ikiwa haina msingi mzuri? Inaanguka katika dhoruba hiyo?

Hiari: Watie moyo watoto wazungumze juu ya maisha baada ya mafuriko na unda collage ya 'Waweka Hazina baada ya Mafuriko'

Tiba ya Sanaa: Nenda nyumbani na kukuchora picha mahali pa ajabu
baada ya mafuriko.

Hiari: PAKUA Kuchorea ukurasa

6. KUKUTANA NA MUNGU (Dakika 5)

SALA YA KUFUNGA:

CHUKUA SHUGHULI YA NYUMBANI:

 

PAKUA Mpe kila mtoto 'Wimbo wa Kumbukumbu ya Bibilia' #1

PAKUA Mpe kila mtoto 'Wimbo wa Kumbukumbu ya Bibilia' #2

Hiari: PAKUA Sura ya 5 ya ‘Na Mbwa Mdogo'

Hiari: PAKUA Uonevu kwa watoto shuleni ni mtihani mkubwa: UN’ Kitini cha Elimu ya Watu Wazima

ENGLISH ADULT EDUCATIONAL HANDOUTS:

Hiari: PAKUA Outbreaks can be stressful ’ Adult Educational Handout

Hiari: PAKUA How Anxiety Leads to Disruptive Behavior’ Adult Educational Handout

WIKI IJAYO:

Tutajifunza mambo mabaya zaidi yaliyompata Yusufu.

Kuponya Moyo Ulio Vunjika

Kuponya Moyo Ulio Vunjika - Janga la Asili

Swahili
French
English
Dutch
Chichewa
Nuer
Portuguese
Yoruba
Twi
Efik

KUPONYA MOYO ULIO VUNJIKA - MGOGORO WA CORONA

French
Dutch
Malawi
Portuguese
English
Yoruba
Swahili

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
Swahili
French Creole
English
Yoruba
Sowing Seeds of Success Shona
Efik
Nuer
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Dutch
English

Chichewa
Nuer

NEW LIFE CURRICULUM

New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life French Child Evangelism Curriculum
 
New Life Persian Child Evangelism Curriculum

 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION