Project Hope     nyumbani >> kuponya moyo ulio vunjika>>somo 2 >>somo 3
Mafuriko - Somo #3

#3 KUSEMA UNAVYOJISIKIA

Mwishoni mwa somo hili mtoto anapaswa kuwa na uwezo wa:

• Kutambua usaliti dhidi ya Yusufu Mwanzo 37:25-28.
• Kutaja hisia zao.
• Kutambua njia hisia zao zinavyoathiri miili yao.
• Kufahamu kwamba mambo mabaya yanaweza kutokea hata kama tunajaribu kufanya kitu
kilicho sahihi


• Kupewa fursa ya kuomba na kueleza jinsi wanavyohisi
• Kuwa na uwezo wa kuelezea maumivu yao kwa njia ya michoro

PAKUA Somo la 3 la Kiswahili

KAMA WATOTO HUFIKA KABLA YA SOMO (Dakika 10)

Waelekeze watoto wapake rangi ya hisia flash kadi
Kutenga mtoto mmoja aweke rangi ya kifungu cha Biblia kinachonekana kama msaada.

Visaidizi vinavyohitajika:
• Chapisha kadi ya hisia za mhemko, kata nusu kwa hivyo nyuso hizi ni tofauti na hisia.
• Chaki, mkasi.
• Karatasi ngumu nyeupe
, Kalamu au penseli kwa watoto kuandika jina lao.
• Chapisha simu za mkononi mbili au Tumia simu mbili.
• Chora picha ya Yesu paka rangi nyeupe, na taji ya bluu.
(Kutoka somo #1)

• Chapisha aina au mahadhi ya muziki.
• Chapisha fungu la Biblia la msaada.
• Karatasi na rangi kwa ajili ya watoto kuteka na rangi hisia zao.
• Vipande vya karatasi vya kutengeneza minyororo ya karatasi.
• Chapisha 'Kitabu cha shughuli za Kiingereza'
• Chapisha kumbukumbu ya Biblia ya 'Chukua nyumbani mstari'
• Chapisha 'Kiwango cha Mafuriko' Kitini cha elimu ya watu wazima
• Chapisha mlango #3 'Na Mbwa Mdogo' mmoja kwa kila mtoto.

 
 

1• KARIBU MCHEZO (Dakika 10)
Kupata mchezo hisia: weka hisia flash kadi iekee chini juu ya meza. Acha watoto wageukie kadi mbili kwa wakati mmoja. Kama kadi zinafana, wanaweza kuzitunza na kugeuka upande mwingine. Ikiwa kadi hazilingani, mchezaji anayefuata ageuke.

PAKUA Somo #3 Vifaa Vya Kuona

2• MCHEZO WA TIMU (Dakika 10)
Gawa timu katika timu mbili, wavulana na wasichana, mwalimu mmoja kwa timu. Weka kadi kiwango cha hisia katika mstari kwenye jedwali. Waache watoto wataje hisia hiyo.

Wajadili kwa nini wanafikiri uso katika picha anahisi kwa njia hiyo.

Waulize watoto jinsi wanahisi leo. Acha watoto waandike jina lao kwenye kadi na kuweka kadi chini ya hisia ambayo inafaa hisia zao.

Hiari: Nini baadhi ya hisia ambazo unaweza kuwa nazo wakati mambo ni mabaya (Andika michirizi, gundisha vitanzi na kuzifanya kwenye mnyororo wa karatasi.)

3. NYIMBO ZA KUSIFU (Dakika 10)
Hiari:
Pakua 'Kwaya ya mwamba video

4. NYIMBO ZA KUABUDU (Dakika 5)
Hiari:
Pakua 'Moyo Wangu'
video

5. MAFUNDISHO KIDOGO (Dakika 20)

a. Pitia #1

Juma lililopita tunajifunza nini ndugu zake Yusufu?

(Alisalitiwa na ndugu zake na kutupwa kwenye shimo.)

Haya yalikuwa mashimo ambayo yalikuwa na umbo kama chupa. Yalikuwa na shingo nyembamba, kubwa ya kutosha kwa ajili ya ndoo kwenda chini. Hakutakuwa na njia ya kuja na kutoka nje. Atakuwa katika hali ya chini, hofu, kuumiza na kuchanganyikiwa. Fikiria jinsi alivyohisi vibaya!

PAKUA Somo #3 Vifaa Vya Kuona

b. Jifunze Mstari wa Biblia
"Haya, na tumwuze kwa hawa Waishmaeli,"

Mwanzo 37:27a

PAKUA Mstari wa Biblia

Wahimize watoto wachore na kuitumia kufundisha mstari wa Biblia

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #3 Swahili Bible Verse Reading Video

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #3 Swahili Bible Verse Reading Audio Video

Adapted from Bible for Children

c. Fundisha somo (Dakika 15)
Utangulizi:

Ni kitu gani cha kutisha kwa ndugu za Yusufu kufanya--tu kwa sababu walikuwa na wivu ndugu yao. Utahisi vipi? Natumaini kwamba hatuwezi kufanya kitu chochote cha kutisha, lakini tunaweza kujifunza kutoka katika hadithi hii kwamba wivu unaweza kutufanya kufanya mambo ambayo yataumiza watu wengine. Ni kitu ambacho tunapaswa kujilinda dhidi yetu.

Kufundisha:
Na wao kukaa chini kuwa na chakula cha mchana, mstari wa 25. Na wakati walipokuwa wakila chakula cha mchana, mtu mmoja akaona msafara unakuja. Mstari wa 26, Yuda aliwaambia ndugu zake, ' ni faida gani kwa ajili yetu kumuua ndugu yetu na kufunika damu yake? Hebu tumuuze kwa Waishmaeli." Mnakumbuka Ishmaeli? (Mwana wa Hajiri, mjakazi wa Sara.)

https://www.sermons4kids.com/joseph_and_his_brothers.htm

Tunaishi katika ulimwengu ambao watu wa Mungu mara nyingi wanateseka katika mikono ya wengine.

Hiari: Pakua Kiingereza Yusufu kuuzwa katika video ya utumwa

Je, hadithi ya Yusufu inakukumbusha mtu yeyote mwingine ambaye husoma Biblia?

Yote katika maandiko tunasoma kuhusu Yesu na jinsi alivyoishi kikamilifu. Lakini Yesu aliteseka vibaya, hata kama hakustahili, kama vile Yusufu hakustahili! Kwa kweli watu walipanga mambo maovu kwa kweli, kama vile ndugu za Yusufu. Yesu aliteswa hadi kufa, ambayo ni mbaya zaidi! Lakini Mungu ni mwema na mwenye neema sana kwamba aliruhusu vitu vizuri kutokana na tukio hili la kutisha.

Wote Yesu na Yusufu walivuliwa mavazi yao na kuwekwa kwenye shimo kwa siku tatu ambapo hatimaye waliinuka kwa ushindi kuwa wakuu wa wafalme na kutukuzwa na Mungu kwa mateso yao makubwa. Hadithi za Yusufu na Yesu ni aina ya "hadithi ya utajiri". Yusufu aliletwa kutoka shimoni na gereza ili atukuzwe kuwa mkono wa kuume wa Farao.
Yesu aliletwa kutoka shimoni baada ya kifo na kuinuliwa kuwa mkono wa kulia wa Baba.

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #3 Swahili PowerPoint

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #3 Swahili PDF

Adapted from Bible for Children

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #3 Swahili Colouring pages

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #3 Swahili Colouring pages PDF

Adapted from Bible for Children

Hadithi ya Kiafrika:

Msimulizi wa hadithi anasoma 'Na Mbwa Mdogo' sura ya 3 'Asubuhi baada ya'

Pakua Kiingereza sura ya 3 ya ‘'Na Mbwa Mdogo'’

Hiari: Pakua 'Na Mbwa Mdogo'’ Mistari ya Biblia

ENGLISH FLOOD INFORMATION:

Optional: PAKUA English Flooding Explanation- Learn about Flood- Video for kids ' video

Optional: PAKUA English‘Flood safety tips for children' video

Optional:PAKUA English ‘Puppies' emotions' checklist

Optional:PAKUA English‘Coping after a Disaster' book for children (To be translated)

Chaguzi za sanaa: Ni baadhi ya hisia ambazo unaweza kuwa nazo wakati mambo ni mabaya

(Andika kwenye vipande vya karatasi na kuzifanya kwenye mnyororo wa karatasi.)

Wahimize watoto kuelezea maumivu yao kupitia michoro.

Majadiliano: Unawezaje kukabiliana na hasara yako?

Hiari: Pakua 'Bango la kihemko'

6. KUKUTANA NA MUNGU (Dakika 5)
Waketishe watoto katika mduara. "Unaweza kutambua na baadhi ya hisia ambazo Yusufu alikuwa amehisi?" (Kukataliwa, kusalitiwa, kuchanganyikiwa, hofu, furaha, hasira, uchungu, kuchanganyikiwa nk)

Hebu ufunge macho yetu na kushiriki hisia zetu na Yesu.
Shimo sio uwezo wako kamili. Usitumike. Unaweza kuhisi uko kwenye shimo sasa lakini uko karibu na mstari wa kukuza. Siku moja Yusufu alienda kutoka gerezani kwenda Ikulu. Huenda usiipenda wapi leo lakini inaweza kubadilika katika siku moja na leo inaweza kuwa ndiyo siku yako. Hii inapaswa kuwa mtazamo wako! Waliopoteza lengo huhangaika na yale wanayoyapitia sasa , mabingwa huzingatia wapi ni wanaenda! Kwa hiyo, kumbuka katika maisha ya Yusufu kwamba majaribio yatakuja, kwamba Mungu atadhibiti kila tukio unalopitia katika maisha yako, kwamba kila kitu ambacho unaenda kupitia kitakupeleka katika kasri lako na wala usikate tamaa katika ndoto zako kwa sababu Mungu kamwe hatakuangusha!

http://www.henrywalker.org

Mungu anasema kamwe hatatuacha sisi tunapopita katika mambo mabaya yanapotokea tunaweza kumwita ili kutusaidia sisi. Tunaweza kumwita Mungu kama kwa kupitia simu ya mkononi ambayo huunganisha tu. Yeye kamwe hakosekaniki juu yetu. Yeye kamwe hakwepi majukumu yake. Mungu anataka kusikia kutoka kwetu, hasa wakati tunapokuwa katika matatizo. Usifungwe mnyororo wa utumwa, uwe huru.

Hiari:Pata watoto kuvunja minyororo ya karatasi zao.

SALA YA KUFUNGA:
Mungu anataka uzungumze naye. Anakupa simu inayoitwa maombi. Yeye anataka kujua jinsi unavyojisikia na kile kinacho endelea kwako. Kumwita Mungu kwenye simu yako ya maombi. Mwambie jinsi unavyohisi, una masumbufu gani, muombe yeye akusaidie. Anaahidi kukujibu.

CHUKUA SHUGHULI YA NYUMBANI:

Hiari: Pakua Kiingereza 'Kitabu cha shughuli '

Pakua 'Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia'

Pakua Sura ya 3 ya ‘'Na Mbwa Mdogo'’

Hiari: Pakua 'Kiwango cha Mafuriko' Kitini cha elimu ya watu wazima

ENGLISH ADULT EDUCATIONAL HANDOUTS:
(For the parents that speak English)

Optional: PAKUA 'Support for Grief and Loss Through Christian Counseling'

Optional: PAKUA 'Helping Children Cope With Grief'

Optional: PAKUA 'Emotional Responses'

WIKI IJAYO:

Kugundua jinsi baba wa Yusufu alivyopokea habari na kutambua kwamba Mungu kamwe hatuachi sisi hata kama kila mtu anafanya.

 

Kuponya Moyo Ulio Vunjika

Kuponya Moyo Ulio Vunjika - Janga la Asili

Swahili
French
English
Dutch
Chichewa
Nuer
Portuguese
Yoruba
Twi
Efik

KUPONYA MOYO ULIO VUNJIKA - MGOGORO WA CORONA

French
Dutch
Malawi
Portuguese
English
Yoruba
Swahili

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
Swahili
French Creole
English
Yoruba
Sowing Seeds of Success Shona
Efik
Nuer
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Dutch
English

Chichewa
Nuer

NEW LIFE CURRICULUM

New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life French Child Evangelism Curriculum
 
New Life Persian Child Evangelism Curriculum

 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION