www.unitedcaribbean.com CONTACT DONATE
Contact Us
 
    kunyumba>>kukula ndi kupita >> dontho la chiyembekezo>>

Dontho la Chiyembekezo - Zosefera Mchenga Zachilengedwe (ZMZ)

Monga chomaliza chachikulu cha maphunzirowa tikukulimbikitsani kuti mulimbikitse ana kuti agawane za chikhulupiriro chawo mdera lawo.

PowerPoints adapangidwa kuti aziyamikira maphunziro athu a 'Kula ndi Kupita' kuti aphunzitse ana kutenga nawo gawo mu Ulaliki wa Ana.

M'phunziroli aphunzira masewero, masewera ndi masewero onse omwe akufunika kuti ana azitha kulalikira m'madera mwawo.

DAWUNILODI: Uthenga Wabwino

Dinani pa PowerPoint pansipa kuti mudziwe zambiri ...

 

Kulalikira kwa Ana DAWUNILODI

Mukayamba kugawana za 'Kulalikira kwa Ana' muyenera kuyamba ndikulankhula zakumwamba -


 
 

Kumwamba ndi mphatso yaulele.

1•  KUMWAMBA

DAWUNILODI: KUMWAMBA chowonera

DAWUNILODI: Ndime La M'baibulo la Chichewa

DAWUNILODI: Tengani ndime Labaibulo Lothandiza Powonekera

Phunzitsani ana a

Mphatso yaulere Sewero.

DAWUNILODI: Ndime La M'baibulo la Chichewa

DAWUNILODI: Tengani ndime Labaibulo Lothandiza Powonekera

ZIMENE ZIMATITHANDIZA KUTI TISALANDIRE MPHATSOYI?

2•  TCHIMO

Tchimo ndi chiyani?

Tchimo ndi chilichonse chomwe timaganiza, kunena, kuchita kapena kusachita chomwe sichimusangalatsa Mulungu.

DAWUNILODI: TCHIMO choonera

Phunzitsani ana a

Kulumpha kwamasewera a Yesu

Tonsefe timachimwa, ndipo sitingathe kudzipulumutsa tokha.

DAWUNILODI: Ndime La M'baibulo la Chichewa

DAWUNILODI: Tengani ndime Labaibulo Lothandiza Powonekera

Phunzitsani ana a

'Mayeso Angwiro'

 

3•  MULUNGU

Kumbali ina, Mulungu amatikonda ndipo safuna kutilanga; komano, Mulungu ndi wolungama ndipo ayenera kulanga tchimo.

DAWUNILODI: MULUNGU choonera

Mulungu ndiye chikondi 1 Yohane 4: 8b

Komatu salekerera ochimwa kuti asalangidwe. Ekisodo 34: 7b

KODI MUKUONA VUTO?

Mulungu adathana na bvutoli potuma mwana wake...

4•  YESU

DAWUNILODI: YESU choonera

UTHENGA WABWINO MU YA MWACHIDULE:

DAWUNILODI: 'Uthenga wabwino mwachidule'

DAWUNILODI: 'Mulungu' chizindikiro

 

DAWUNILODI: 'Munthu' chizindikiro

 

Baibulo limatero: "Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi, kotero anapereka Mwana wake wobadwa yekha, kuti aliyense wokhulupirira Iye asatayike koma akhale ndi moyo wosatha." Yohane 3:16

DAWUNILODI: Yohane 3:16.

Phunzitsani ana

Yohane 3:16

 

DAWUNILODI: Tengani ndime Labaibulo Lothandiza Powonekera

KODI TIMAPEZA BWANJI MPHATSOYI?

5. MWA CHIKHULUPIRIRO!

 

DAWUNILODI: CHIKHULUPIRIRO choonera

Phunzitsani ana

Chiwonetsero cha mipando iwiri

ZOCHITIKA ZOTANI?

Gawirani Chikhulupiriro Chanu

Nazi zida zina zothandiza zomwe zingathandize ana anu kulankhula za chikhulupiriro chawo.

“Khulupirira Ambuye Yesu ndipo udzapulumuka”
Machitidwe a Atumwi 16 :31a

(Sindikizani Bokosi la Mphatso la Chipulumutso ndi kuphunzitsa ana kuti azichita)

DAWUNILODI: Chipulumutso Bokosi Lothandizira.

Ndani angabwere kudzatisonyeza ‘mlatho‘ yawo yomwe mungasonyeze momwe mungagwiritsire ntchito izi pogawana chikhulupiriro chanu?

DAWUNILODI: Tengani Kunyumba 'Dutsani Mulatho'

Perekani timapepala tating'ono ta 'Uthenga Wabwino Mwachidule' ndi mtedza wouma

(Onetsetsani kuti palibe ziwengo ku mtedza)

Onetsani ana momwe angagwiritsire ntchito chida chaching'ono ichi chomwe chingawathandize kugawana Uthenga Wabwino ndi anzawo . "Mukufuna kuwona zomwe zili mkati mwa mtedza wanga wopanda kanthu ?"

DAWUNILODI: 'Uthenga Mwachidule'

Kodi alipo aliyense amene angatiwonetsere momwe tingagwiritsire ntchito 'Mtanda'?

 

DAWUNILODI: 'Chichewa mtanda'

Sindikizani 'Kugogoda Pakhomo' kuti apite nawo kunyumba, alimbikitseni kuti agwiritse ntchito izi kuitana anzawo kuti alandire Yesu monga bwenzi lawo lapamtima.

DAWUNILODI: 'Gogodani pakhomo'

Mutha kupemphera pemphero ili .

“Wokondedwa Atate Akumwamba, zikomo potumiza mwana wanu Yesu. Ndikudziwa kuti Yesu ndi Mulungu, ndikukuthokozani Yesu chifukwa chotsika Kumwamba, kukhala ndi moyo wangwiro, kufa pamtanda ndikuuka kwa akufa.
Ndikudziwa kuti ndachita zinthu zina zolakwika. Ndikumva chisoni chifukwa cha machimo anga ndi moyo umene ndakhala nawo.
Tsopano ndili wokonzeka kusiya machimo anga. Ndikufuna kuti mundikhululukire machimo anga ndi kulowa m'moyo wanga monga Mbuye ndi Mpulumutsi wanga.
Ndidzasiya njira zanga zoipa ndi kukutsatirani.
Amene."

 

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
French Creole
Yoruba
Swahili
Efik
Nuer
English
Sowing Seeds of Success Shona
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Chichewa
Dutch
English

NEW LIFE CURRICULUM

New Life French Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
 
New Life Persian Child Evangelism Curriculum
 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION