Contact Us
    home>> kupanda mbegu ya yesu >> kipindi 4 >> kipindi 5

Kupanda Mbegu ya Yesu - Kipindi #5

Mfano wa Mpanzi:

PAKUA Somo # 5

MBEGU ZINAZOANGUKA KWA UDONGO WEMA

Somo hili la tano katika safu hii linazingatia mbegu za Mpanzi ambazo zinaanguka kwenye mchanga mzuri. Watoto watagundua jinsi Neno la Mungu la ajabu hutusaidia kukua Kiroho na kutupa uzima wa milele na Yesu.

Msaada wa Kuona:

Vitunguu maji vya kutosha ili kila mtoto apate kipande, bakuli la kushikilia mbegu. Vitambaa viwili vyeusi vya kufunikwa macho, chupa 4 za maji tupu zilizojazwa mchanga. Baluni mbili. Bodi nyeusi na chaki au kadi na kutengeneza kalamu. Picha na nakala yake 'Chukua Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia Nyumbani' kwa kila mtoto, crayoni. Mmea wa Mlonge. Kila mtoto hupata 'Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia' kwenda nayo nyumbani.

KIDOGO KINAPOFIKA KABLA YA SOMO

Pata mtoto rangi ya Mstari wa Msaada wa kuona wa Biblia.

Hiari: Pakua Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia ya Kiswahili

Hiari: Pakua Michezo na Maswali

Utahitaji kuwa na tikiti ndogo iliyokatwa vipande kadhaa. Lazima kuwe na kipande kidogo cha tikiti maji kwa kila mtoto. Watoto wanapokula tikiti maji waweke mbegu zote za tikiti maji kwenye bakuli moja.

1•  KARIBU MCHEZO (Dakika 10)

Acha wafikirie ni mbegu ngapi zinaweza kuwa kwenye bakuli. Kisha, hesabu mbegu na sema, "Je! Haishangazi kwamba tunapopanda mbegu moja ya tikiti maji tunapata tikiti maji hii tamu iliyojaa mbegu zote za tikiti maji ! Ikiwa tungepanda mbegu hizi zote, tutakuwa na tikiti maji zaidi kuliko sisi ningejua cha kufanya! "

2•  MCHEZO WA TIMU (Dakika 10)

Fanya timu mbili labda wasichana na wavulana, chagua mpiga risasi na umfunge macho huyo mtu mmoja kutoka kwa kila timu. Weka chapisho la goli ukitumia chupa za maji tupu zilizojazwa na mchanga ziweke kando kama chapisho la goli mwisho wa chumba au uwanja. Soka ni puto na timu lazima itoe maagizo kwa mpigaji aliyefunikwa macho, mfano teke kulia, au kushoto, nyuma mbele, piga teke sasa, hapana, ndio !! na kadhalika. 
 

3. NYIMBO ZA KUSIFU (Dakika 10)

Hiari: Pakua video Kusifu ya Kiswahili

4. NYIMBO ZA KUABUDU (Dakika 5)

Prayer: Thank you Father that some seeds fell on good soil, where it produced a crop—a hundred, sixty or thirty times what was sown. Let our seed be sown in good soil producing good fruit. In Jesus name. Amen

5. MAFUNDISHO KIDOGO (Dakika 20)

a. Pitia

1. Wiki iliyopita mbegu zilianguka wapi? ( Miongoni mwa miiba.)

2. Ni nini kilichotokea kwenye mbegu (Ilisongwa na miiba.)

b. Jifunze Mstari wa Biblia

8 Mbegu nyingine zilianguka kwenye udongo mzuri zikatoa mazao, nyingine mara mia moja zaidi ya mbegu zilizopandwa, nyingine mara sitini na nyingine mara the lathini. (Matayo 13: 8)

Hiari: Pakua Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia ya Kiswahili

Soma kifungu kimoja mara kadhaa, kisha andika aya hiyo ubaoni. Sema mstari huo pamoja kama darasa, futa neno moja au mawili na sema aya hiyo tena. Endelea kwa njia hii mpaka maneno yote yafutwe. Tumia Kadi ya Mstari wa Biblia kama msaada wa kuona.

Hiari: Pakua 'Mkulima na Mbegu' Somo la # 5 Kifungu cha Bibilia Kuchorea Kurasa ili kuchapisha na rangi

s

Hiari: Pakua 'Mkulima na Mbegu' Somo la # 5 Video ya Kusoma Mstari wa Biblia

Hiari: Pakua 'Mkulima na Mbegu' Somo la # 5 Sauti Video ya Kusoma Mstari wa Biblia - Sehemu #4

Adapted from Swahili Bible for Children

c. Fundisha Somo

Pakua Vifaa Vya Kuona Kiswahili

Utangulizi:

Hili ni somo la mwisho la safu ya Mpanzi. Leo tutasoma hadithi kuhusu mbegu iliyoanguka kwenye mchanga mzuri. Ilikua vizuri sana, kwa kweli ilikua vizuri sana hivi kwamba ilitoa mbegu zaidi. Mbegu hizi pia zilikua mimea yenye nguvu.

Hiari: Pakua Kiswahili 'Mkulima na mbegu' PowerPoint

Hiari: Pakua Kiswahili 'Mkulima na mbegu' kurasa za

Usomaji wa Biblia: 23 Lakini mbegu iliyopandwa kwenye udongo mzuri ni yule mtu ambaye hulisikia neno na kulielewa. Naye hakika huzaa matunda, mara mia, au mara sitini, au mara thelathini zaidi ya mbegu iliyo pandwa.”.Matayo 13: 23.

Hiari: Pakua Matayo 13: 23 alama za mshumaa

Mbegu ya Yesu inahitaji mbolea kuisaidia kukua, mtu yeyote anayenilisha chakula cha kiroho anakuza mbegu ya Yesu ndani yangu kama wazazi wangu, mwalimu, Mchungaji.

Kama Wakristo tunapaswa kushiriki imani yetu na wengine, kwa njia hiyo watu wengine watasikia Habari Njema na wanaweza kuwa Wakristo. Mwili wa Kristo unaendelea kukua tunaposhiriki mbegu ( Habari Njema) na wengine tunaweza k umshika Yesu pamoja na marafiki na familia zetu, kuwaombea, kushiriki Habari Njema kutoka kwenye Biblia, kuwauliza waje kwenye shule ya Jumapili. Kwa njia hii utakua kama mmea wako wa Mlonge unakua angalia urefu wake umekua!

Kufundisha juu ya Mlonge: (Inua Mlonge)

Hiari: Pakua video ya Kiswahili ya Mlonge

Kulinganisha gramu-kwa-gramu Mlonge ana:

. 7 x zaidi Vitamini C kuliko machungwa

. 4 x zaidi Vitamini A kuliko karoti

. 4 x zaidi ya Kalsiamu kuliko katika maziwa

. 3 x potasiamu zaidi kuliko ndizi

. 2 x zaidi ya protini kuliko katika mtindi

Kuvuna: Majani ya kijani yanaweza kukatwa kila baada ya siku 30 hadi 40.

Kuosha: Osha ya kwanza hufanywa kwenye maji ya kisima lakini safisha ya pili hufanywa kwa maji safi yaliyochujwa au ya kuchemshwa.

Kukausha: Hakikisha eneo halina panya na mbali na jua moja kwa moja. Utaratibu huu unaweza kuchukua siku tatu

Kuumiza: Majani makavu ya Moringa ni chupa kuunda poda hii hufanya chai bora.

Optional: Download 'Moringa Leaf Powder Processing Machine Washing Dehydrating Grinding Packaging' Moringa YouTube videos

Maswali ya Majadiliano:

1. Katika hadithi yetu ya leo, mbegu zilianguka wapi? (Udongo mzuri.)

2. Ni nini kilichotokea kwenye mbegu iliyoanguka kwenye udongo mzuri? (Ilitoa mazao - mara mia, sitini au thelathini ya ile iliyopandwa.)

3. Je! Mbegu inayoanguka kwenye mchanga mzuri inalinganishwaje na sisi Wakristo? (Tunahitaji kushiriki imani yetu na wengine ili wawe Wakristo.)

4. Je! Tunawezaje kushiriki Habari Njema juu ya Yesu na wengine? (Waambie, waombee, shiriki Habari Njema kutoka kwenye Biblia, waombe waje kwenye shule ya Jumapili.)

Dondoo zilizochukuliwa kutoka www.kidssundayschool.com

6. KUKUTANA NA MUNGU (Dakika 5)

Wale wanaosikia Habari Njema na kuichukua moyoni, wanaweza kupokea zawadi ya bure ya wokovu kutoka kwa Yesu Kristo. Wahimize watoto kujitokeza na kuangalia mioyo yao na kutathmini ni aina gani ya mchanga. Walete wote wanaotaka kumtafuta Mungu na kumwomba Mungu abadilishe mioyo yao ili awape mioyo laini inayoweza kusikika ili kupokea Neno Lake.

SALA YA KUFUNGA:

Heavenly Father we know that what is sown does not come to life unless it dies so we lay our lives down on the altar of service. You have promised that what a man reaps what he sows. So help us to sow seeds of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.

CHUKUA AYA YA BIBLIA YA NYUMBANI:

Pakua na upe ‘Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia ya Kiswahili ’ kwa kila mtoto.

Hiari: Pakua ‘Kitabu cha Shughuli’ cha Kiingereza kinachopatikana kwa ajili ya watoto na kinaweza kupakuliwa kutoka kwenye tovuti hii.


WIKI IJAYO:

Wakati wa somo jipya! Kulea mbegu ya Yesu. Chukua mmea wako wa Moringa nyumbani kumbuka kumwagilia kila siku, u sizidishe maji. Kumbuka kuirudisha.Wiki ijayo tutajifunza juu ya kumwagilia mimea namchezo mpya kabisa uitwao " Yesu Anasema " Kwanini usilete rafiki!

BONYEZA Kiswahili Somo #6

 

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
Swahili
French Creole
English
Yoruba
Sowing Seeds of Success Shona
Efik
Nuer
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Dutch
English

Chichewa
Nuer

A DROP OF HOPE

Drop of Hope Chichewa
Drop of Hope Swahili
Drop of Hope Portuguese
Drop of Hope French
Drop of Hope
Drop of Hope Nuer
Drop of Hope Yoruba
Drop of Hope Shona
Drop of Hope Efik
Drop of Hope Dutch

Kuponya Moyo Ulio Vunjika - Janga la Asili

Swahili
French
English
Dutch
Chichewa
Nuer
Portuguese
Yoruba
Twi
Efik

Kuponya Moyo Ulio Vunjika

KUPONYA MOYO ULIO VUNJIKA - MGOGORO WA CORONA

French
Dutch
Malawi
Portuguese
English
Yoruba
Swahili

 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION