Contact Us
    home>> kupanda mbegu ya yesu >> kipindi 8 >> kipindi 9

Kupanda Mbegu ya Yesu - Kipindi #9

KUTUZA MBEGU YA YESU

PAKUA Somo # 9

Ili kukua, mimea wakati mwingine inahitaji kupogolewa. Ili Wakristo wakue wakati mwingine inabidi Mungu apunguze maisha yetu. Mungu hutuumba na kutuumba kuwa vile Yeye anataka tuwe. Wakati mwingine hiyo ni wasiwasi kidogo, lakini Yeye hufanya hivyo kwa faida yetu mwishowe.

 

Msaada wa Kuona:

Chapisha maumbo 15 ya vifaa vya kuona. Mstari wa nakala ya Biblia Misaada ya kuona, crayoni. Matawi 2 yaliyokatwa karibu 8 "kwa muda mrefu kutumia katika mbio ya kupokezana. Wakulima kofia, shears, cutlass, au kisu. Tawi lenye maua yaliyofifia. Tawi lenye majani yaliyokufa. Mmea wa mzabibu, ama halisi au bandia Kila mtoto hupata 'Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia' kwenda nayo nyumbani.

AS KIDS ARRIVE PRIOR TO THE LESSON:

KIDOGO KINAPOFIKA KABLA YA SOMO

Pata mtoto rangi ya Mstari wa Msaada wa kuona wa Biblia.

Hiari: Pakua 'Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia'

Hiari: Pakua Michezo na Maswali 
 

Mlonge wako vipi? Umekuwa unakumbuka kumwagilia. Je! Uliweka uzio kuzunguka? Wakati Mlonge inafikia urefu wa 60cm, bana (punguza) ncha 10cm kutoka juu. Hii inaweza kufanywa kwa kutumia vidole kwani ncha ni laini.

1•  KARIBU MCHEZO (Dakika 10)

Chapisha na ufiche maumbo 15 ya majani kabla ya darasa kuanza, watoto wanapoingia kuwapata uwindaji wa majani. Mara tu 15 wanapopatikana wapate waandike neno moja la aya ya kumbukumbu kwenye kila jani kisha soma aya hiyo. Warumi 8:28.

Pakua Majani

2•  MCHEZO WA TIMU (Dakika 10)

Wagawanye watoto katika vikundi sawa, waambie watoto wajipange nyuma na mwenzake katika safu mbili. Wape wa kwanza katika kila timu tawi lililopogolewa takriban urefu wa 8 ", lazima wakimbilie hadi mwisho wa chumba, wageuke na kurudi nyuma na kukabidhi tawi kwa mtoto anayefata ambaye anafanya vivyo hivyo, endelea mpaka watoto wote wamekimbia mbio.

3. NYIMBO ZA KUSIFU (Dakika 10) Hiari: Pakua video Kusifu ya Kiswahili

4. NYIMBO ZA KUABUDU (Dakika 5)

Prayer: Heavenly Father we know that you are the great Gardener and in order to grow just like plants we sometimes need to be pruned. So Father God shapes us and creates us to be what You wants us to be. Sometimes that is a bit uncomfortable, but You does it for our good in the end. Thank you for loving us enough to want to prune us.

5. MAFUNDISHO KIDOGO (Dakika 20)

a. Pitia

Kumbuka wiki iliyopita tulijifunza moyo wako wa kimwili huamua jinsi na nini mwili wako unaweza au hauwezi kufanya. Vivyo hivyo na moyo wetu wa Kiroho. Kiroho lazima tulinde mioyo yetu, vinywa, macho na masikio.

b. Jifunze Mstari wa Biblia Nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hutanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema(Warumi 8:28)

Hiari: Pakua Mstari wa kuona wa Bibilia ya Kiswahili

Badili maumbo ya jani 15 na uwape watoto wawaweke katika mpangilio sahihi. Kusoma aya mpaka waitegemeze.

Pakua Huacha misaada ya kuona

c. Fundisha Somo

Pakua Vifaa Vya Kuona Kiswahili

Mungu hutuumba na kutuumba kuwa vile anavyotaka tuwe. Kama vile mfinyanzi hutengeneza sufuria, mtunza bustani huunda mmea, Mungu ndiye mtunza bustani anayeunda maisha yetu.

Wakati mwingine inaweza kumaanisha kwamba Mungu huruhusu mambo mabaya yatupate kutufundisha somo, au ili tuweze kuwasaidia wengine wanaopitia jambo lile lile.

Wakati mwingine Yeye hutuadhibu kwa kutomtii Yeye. Wakati mwingine haisikii vizuri wakati Mungu anaunda maisha yetu lakini hufanya hivyo kwa faida yetu. Wakati mwingine wazazi wanapaswa kuwaadhibu watoto wao kwa kutotii, wakati mwingine wanalazimika kutuzuia kufanya kitu tunachotaka kufanya kutulinda, nk. Wanafanya mambo haya yote kwa sababu wanatupenda. Mungu anatukata kwa sababu anatupenda!

Masomo ya Kitu:
A
.(Mkulima aliyevaa kofia yake atoke na vifaa vyake vya kupogoa na aeleze kile mtunza bustani hufanya wakati wanapogoa mimea yao.) Kupogoa huondoa maua yaliyofifia. (Onyesha tawi lenye maua yaliyofifia. Chukua kisha na ukate) Hii inaruhusu mmea kutumia nguvu yake kutoa maua zaidi. Kubana hukuruhusu kuelekeza ukuaji wa mmea iwe juu au kando. Wakati mwingine mmea una majani au matawi yaliyokufa. (Onyesha tawi lenye majani yaliyokufa. Chukua kisha na ukate) Kwa kuzikata hizi husaidia mmea kukua na kuwa na afya bora.
Hii ndio maana ya kupogoa. Ndio maana wakati mwingine Mungu hulazimika kukata vitu kutoka kwa maisha yetu. Inatisha kidogo kukatia mmea, kwa sababu kila wakati kuna hofu kwamba haitakua tena.
Hii ndio Habari Njema. Kama Yesu anasema, Mungu ndiye Bustani mkuu. Yeye hutujaza kila wakati, akichukua kile kisichofaa kwetu, na kutuweka mahali ambapo tunaweza kufanikiwa. Kama ilivyo kwa mmea, wakati mwingine kupogoa kwa Mungu kwetu kunaweza kuonekana vibaya kwetu au kutufanya tuhisi kuumizwa au kupingwa. Tunaweza kuuliza, Mungu, kwa nini unaruhusu hii kutokea kwangu?

Kumbuka: Vitu vyote hufanya kazi pamoja kwa faida ya wale wanaompenda.

B. Hisia ya kwanza ya mzabibu baada ya kupogoa ni hali ya utulivu, (shikilia mmea wako wa mzabibu) ahhhh “Majani yangu yote kavu yameondolewa, kuni zote zilizokufa ambazo zilikuwa zikizalisha magonjwa na zikawa nyumba ya wadudu na mende umekwenda! ”

Mungu hutufanyia hivi baada ya kumpa maisha yetu, Yeye huondoa hatia yetu ya mambo yote mabaya ambayo tumefanya. Yeye hukata tabia ambazo hutufunga.

Kupogoa haimaanishi upasuaji wa kiroho Sio tu kuondolewa kwa kile kilichokufa. Inaweza pia kumaanisha kukata mema na bora ili tupate kufurahiya bora. Yesu alijua kwamba mara nyingi Mungu hutumia msiba kusababisha watu wamtafute Mungu kwa suluhisho la shida zao. Yesu alisema, "Kila tawi linalozaa matunda yeye hukata ili lizidi kuzaa zaidi." (Yn. 15: 2)

Hiari: Pakua Mstari wa kuona wa Bibilia ya Kiswahili

Yesu alijua kuwa mateso na shida ni sehemu ya mpango wa Mungu kutusaidia kukomaa katika nyanja zote za maisha. Yesu alijua kuwa shida na nyakati ngumu mara nyingi hufanyika ili tuweze kuona jinsi Bwana anageuza huzuni yetu kuwa furaha.

Kupogoa huumiza lakini pia inasaidia. Kumbuka Vitu vyote hufanya kazi pamoja kwa faida ya wale wanaompenda. Warumi 8:28

Maswali ya Majadiliano:

1.Mtunza bustani ni nani? (Mungu)

2. Je! Mungu huundaje maisha yetu? (Yeye huondoa vitu ambavyo sio vizuri kwetu)

3. Je! Mungu hutumiaje msiba? (Kumtazama)

4. Je! Shida zinatusaidiaje? (Wanatukomaza)

5. Nyakati ngumu hutusaidiaje? (Tunaweza kuona jinsi Bwana anageuza huzuni yetu kuwa furaha)

Hiari: Pakua video ya Kiswahili ya Mlonge.

6. KUKUTANA NA MUNGU (Dakika 5) Funga na wakati wa ibada. Acha watoto wajitokeze. Muombe Bwana uvumilivu zaidi ili kuhimili majaribio, majaribu na shida ambazo ni sehemu ya mpango wa Mungu kwa maisha yetu. Omba Bwana akusaidie kuona safu ya fedha nyuma ya kila wingu jeusi la shida, kukupa imani kubwa inayokuwezesha kuona jinsi Mungu anaweza kubadilisha huzuni yoyote kuwa furaha ya kudumu. Muombe Bwana akupe ufahamu zaidi juu ya jinsi Bwana hutumia kila mtu na kila kitu kwa malengo yake ya enzi.

MAOMBI YA KUFUNGA
Dear Heavenly Father, we thank you for pruning us so that we may bear fruit. Thank you Lord for pruning away certain habits and thoughts enabling us to be more fruitful. Amen.

Chukua Ukurasa wa Nyumbani Pakua na upe 'Kadi ya Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia' kwa kila mtoto.

Optional: Download English ‘Activity Book available for the children and can be downloaded from this website.

WIKI IJAYO: Tutajifunza jinsi Wakristo wanahitaji "kukuza" tunda la Roho maishani mwao. Njoo ufurahie matunda na sisi wiki ijayo.

BONYEZA Kiswahili Somo #10

 

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM
English
French
Spanish
Yoruba
Efik
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT

Dutch
Swahili
Spanish
English
Chichewa
French

HEAL A HURTING HEART

French
Swahili
Spanish
Chichewa
English
Portuguese
Yoruba
Efik

HEAL A HURTING HEART - CORONA CRISIS

French
Dutch
Spanish
Portuguese
English
Malawi
Yoruba

NEW LIFE CURRICULUM

 
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life French Child Evangelism Curriculum
New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
New Life Persian Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum

 

 

 
Copyright ©  2020 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION