Contact Us
    home>> kupanda mbegu ya yesu >> kipindi 6 >> kipindi 7

Kupanda Mbegu ya Yesu - Kipindi #7

KUPANDA MBEGU YA YESU

PAKUA Somo # 7

KULEA UZAO WA YESU - KUPANDA MLONGE

Katika somo hili tutagundua kwamba bustani zinahitaji kupaliliwa . Kama vile tunahitaji kupalilia dhambi nje ya maisha yetu. Tutakufundisha jinsi ya kupanda mmea wako wa Mlonge.

 

Msaada wa Kuona:

Magugu, tawi, kitambaa kijani, rundo la maua. Magugu yenye mzizi na maua marefu. Ngano za ngano. Kofia, uma. Nguo nyeusi. Vitambaa vya samawati na nyeupe, kitambaa nyekundu. Chapisha Aya ya Kumbukumbu ya Biblia Vifaa vya kuona, crayoni Kata urefu wa kitambaa cha kijani urefu wa futi 2. Mmea ulio na maua, mmea wa Mlonge. 'Kitini cha Elimu ya Mzazi Mlonge '. Kila mtoto hupata 'Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia' kwenda nayo nyumbani.

KIDOGO KINAPOFIKA KABLA YA SOMO

Pata mtoto rangi ya Mstari wa Msaada wa kuona wa Biblia.

Hiari: Pakua Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia ya Kiswahili

Hiari: Pakua Michezo na Maswali

1•  KARIBU MCHEZO (Dakika 10)

Shika mkono wako nyuma yako uliza " nina mkono gani wa magugu" nadhani mara chache kabla ya kuendelea na mchezo wa timu.

2•  MCHEZO WA TIMU (Dakika 10)

Gawanya darasa katika timu mbili. Ipe kila karatasi ya timu iliyo na vichwa viwili vya safu wima magugu na MATUNDA. Acha watoto waandike mifano ya "magugu" au dhambi maishani mwao na "matunda" mambo mazuri maishani mwao. Angalia ni timu gani inaweza kupata maoni zaidi. 
 

3. NYIMBO ZA KUSIFU (Dakika 10)

Hiari: Pakua video Kusifu ya Kiswahili

4. NYIMBO ZA KUABUDU (Dakika 5)

Prayer: "Dear Jesus, please take away the weeds in our life, so that we can grow into the person that you have made us to be. Amen."

5. MAFUNDISHO KIDOGO (Dakika 20)

a. Pitia
Kumbuka wiki iliyopita tulijifunza Mungu anataka tukue Kiroho.

Remember we learnt that seeds sprout and grow and we dont fully know how.

But we do know that in order to grow plants need sunlight and water.

Download Review Bible Verse Visual Aid

Kumbuka wiki iliyopita tulijifunza Mungu anataka tukue Kiroho. Ili kukua mimea inahitaji jua na maji. Nuru ni kama uwepo wa Mungu, Yesu ndiye nuru yetu.

b. Jifunze Mstari wa Biblia

26 Ngano ilipoota na kuzaa, magugu nayo yakachipua.(Matayo 13:26)

Hiari: Pakua Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia ya Kiswahili

Gawanya kikundi kuwa mbili, moja na miganda ya ngano, moja na magugu.

Pata kundi la ngano likipunga mkono likisema "Wakati ngano ilipotaa na kuunda vichwa".

Kikundi cha magugu kitatikisa magugu yao na kusema " ndipo magugu pia yalionekana" vikundi vyote viwili vinasema pamoja " Mathayo 13:26"

Paza sauti, nong'ona, simama na useme, piga magoti na useme nk

c. Fundisha Somo

Pakua Vifaa Vya Kuona Kiswahili

Utangulizi:

Mungu ni kama mtunza bustani ( weka kofia) na sisi ni kama bustani yake. Anataka tukue Kiroho. Ili mimea ikue tunahitaji kuipalilia kama vile tunapalilia mmea wa Moringa. Ili kukua kiroho tunahitaji kupalilia dhambi nje ya maisha yetu.

Dhambi ni chochote tunachofikiria, kusema, kufanya au kutofanya ambacho hakimpendezi Mungu. Dhambi itakupofusha usione ukweli, (funga mtoto macho) dhambi itakuzuia kusikia sauti ya Mungu, dhambi itakufunga na kukunasa ( kumfunga mtoto) na kukukosea ( safari juu ya mtoto na kitambaa cheusi ) dhambi inaweza kuharibu Mkristo kama vile magugu yanaweza kuharibu mmea. (Funika mtoto kwa kitambaa cheusi) (Vaa mtoto kitambaa cha rangi ya samawati na nyeupe kwa Yesu, mpe kitambaa chekundu kuwakilisha damu) Yesu anaingia na kumfunika mtoto huyo kwenye kitambaa chekundu, ambaye anaruka juu akipiga kelele 'Asante Yesu'

Magugu huchimba mizizi yake kwa kina kirefu na huiba chakula na maji yote kutoka kwenye mimea mizuri na kusababisha kufa. Ndiyo sababu unapaswa kuondokana na magugu yote. Magugu hukua haraka lazima tuyapalilie yakiwa bado madogo ma hii hufanya kazi kuwa rahisi.

Masomo ya Kitu:

1. Magugu ni kama dhambi maishani mwetu, lakini haya ni magugu ambayo huwezi kuyaona, yako ndani yetu. (Baada ya kukata urefu wa kitambaa kijani kibichi kwa muda mrefu wa kutosha kutundikwa juu ya bega lako toa mkanda moja nje.) Nina magugu ya kujifanya, na nitaita, 'wasiwasi'. Ndio, ni dhambi kuwa na wasiwasi. Ninaweza kuwa na wasiwasi jinsi ninavyoonekana. (Futa magugu hayo juu ya bega lako.) Ninaweza kuwa na wasiwasi kuwa mimi ni mnene, (Piga hayo magugu juu ya mkono wako.) Ninaweza kuwa na wasiwasi nitashindwa majaribio yangu. (Futa magugu juu ya kichwa chako)

Magugu yanaweza kuitwa vitu anuwai, kama vile kuiba, kupiga kelele kwa wazazi wako, kutomsikiliza mwalimu, kumchukia mtu, kumlilia mtu nk. Magugu katika maisha yangu yamenibadilisha, nitazame, huwezi kuona mimi ni nani. Watu wengine wanaweza kufikiria mimi ni magugu mabaya mabaya tu ya kijani kibichi. Kuna habari njema. Yesu anaweza kuondoa magugu maishani mwetu.

Kila wakati unapoomba kwa Yesu akusamehe, Anaondoa magugu. (Omba msamaha kwa kila moja ya dhambi ulizozitaja mfano 'kuwazomea wazazi wako', unapofanya hivyo - toa vipande vya magugu ya karatasi.)

2. Mizizi ya magugu huenda ndani na kusonga maisha ya mimea mingine. Inachukua bidii kuweka magugu chini. Dhambi ni kama magugu na inajaribu kukua na kusonga ukuaji wetu wa kiroho.

3. Mkulima, aliyevaa kofia na kubeba uma au jembe anatoka nje na kusema, "Nimesikia tu kile unachosema na nilikuwa nikifikiria kuwa zana hii ya kupalilia pia inafundisha somo muhimu. Yesu ni chombo chetu cha kuondoa magugu ya dhambi mioyoni mwetu. Wakristo wengine hujaribu kukata juu ya magugu ili hakuna mtu anayewaona, lakini hiyo haiondoi dhambi. Yesu anaondoa dhambi kwenye mzizi. Alikufa msalabani ili dhambi zetu zisamehewe."

4. ( Toa magugu ambayo yana maua. Toa ua.) Hebu tulinganishe hizi mbili. Wote wana maua, lakini mmoja anadanganya sana. Inaweza kuonekana nzuri lakini inaharibu sana. Itaua kila kitu kinachoizunguka kwa kuzima maisha ya mmea mwingine. Dhambi ni kama hiyo pia. Inaweza kuonekana kuwa ya kufurahisha, isiyo na madhara lakini huharibu maisha ya watu. Dhambi huingia ndani na kabla ya muda huchukua kama vile magugu huchukua bustani.

Maswali ya Majadiliano:

1. Magugu ni kama nini? ( Dhambi )

2. Dhambi ni nini? ( Dhambi ni chochote tunachofikiria, kusema, kufanya au kutofanya ambacho hakimpendezi Mungu.)

3. Ni chombo gani kitakachoondoa dhambi? ( Yesu.)

Hiari: Pakua video ya Swahili Moringa.

6. KUKUTANA NA MUNGU (Dakika 5)

Funga na wakati wa ibada. Weka kitambaa cheusi sakafuni. Fungua mabadiliko kwa wale watoto ambao wanataka kumwomba Yesu awasamehe dhambi zao. Tunaweza kujaribu kuondoa tu kile watu wanachokiona, lakini hiyo haitoshi. Tunahitaji kuondoa dhambi kabisa.

SALA YA KUFUNGA:
Thank you Father, for sending your son Jesus to die for our sins, we are sorry for doing wrong and we ask you Jesus to forgive us our sins. Amen.

CHUKUA AYA YA BIBLIA YA NYUMBANI:

Hiari: Pakua ‘Kitabu cha Shughuli’ cha Kiingereza kinachopatikana kwa ajili ya watoto na kinaweza kupakuliwa kutoka kwenye tovuti hii.


Pakua na upe ‘Kadi ya Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia’ kwa kila mtoto.

Pamoja na 'Kitini cha Elimu ya Mzazi Mlonge' moja kwa kila familia.

Watahitaji msaada kupanda mti wao wa Mlonge nyumbani.

Download the 'Moringa Planting Guide' this will help the children plant their Moringa sapling at home.


WIKI IJAYO:

Tutajifunza juu ya wadudu na kulinda mmea wako wa Mlonge.

BONYEZA Kiswahili Somo #8

 

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
Swahili
French Creole
English
Yoruba
Sowing Seeds of Success Shona
Efik
Nuer
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Dutch
English

Chichewa
Nuer

A DROP OF HOPE

Drop of Hope Chichewa
Drop of Hope Swahili
Drop of Hope Portuguese
Drop of Hope French
Drop of Hope
Drop of Hope Nuer
Drop of Hope Yoruba
Drop of Hope Shona
Drop of Hope Efik
Drop of Hope Dutch

Kuponya Moyo Ulio Vunjika - Janga la Asili

Swahili
French
English
Dutch
Chichewa
Nuer
Portuguese
Yoruba
Twi
Efik

Kuponya Moyo Ulio Vunjika

KUPONYA MOYO ULIO VUNJIKA - MGOGORO WA CORONA

French
Dutch
Malawi
Portuguese
English
Yoruba
Swahili

 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION