Project Hope     home >>vijana wa stonecroft>> huongoza lengo
Huongoza Lengo
Women's Empowerment  Program
Sports Bible Club
Living Water Bible Club

KUWAFIKIA: Masomo haya yanatuwezesha kupata njia ya kushirikiana kujua wokovu wa Yesu Kristo na watu wengine.kwa wale ambao wana makundi wanaombwa kualika marafiki zao, famila, wafanya kazi wenzao na pia majirani zao.

Uanafunzi: Wakristo wapya na wale waliokomaa wanaweza kusoma saaana kuhusu MUNGU na kuweza kukua naye katika uhusiano uliomzuri. Msomo haya yanatufundisha pia jinsi gani unaweza kutupia kanuni za kiBiblia katika mazingira ya kila siku.

UPEKEE:
Nini kinachofanya masomo ya stonecroft kuwa wa kipekee sana kuliko masomo mengine ya kiBiblia katika soko la mafundisho ya Biblia?
• Habari njema ya agano jipya: masomo haya yameundwa katika mtindo wa kutumia agano jipya kwa sababu kurasa zimewekwa katika vifungu vile unavyotakiwa kuvitafuta ndani ya Biblia ili kuweka urahisi kwa wasomaji wa masomo haya. Kurasa hizi zilizowekwa katika vifungu hivyo vimetoka katika Biblia ya toleo la 4 good news new testament. na tafsiri hizi zinakubaliwa sana na watu mbalimbali katika madhehebu tofauti tofauti.
• Masomo haya yameandikwa katika kwa mfumo ambao ni rahisi wa kwamba hata Yule ambaye ni mara yake ya kwanza kutumia Biblia basi anaweza kuyatumia vizuri tu. Na haya masomo yanaweza kutafsiriwa kwa urahisi tu sana katika ulimwengu mzima kwa kutumia lugha yeyote ile.
• Kiongozi ni mwezeshaji tu na sio mwalimu wa Biblia.

VIFAA:
Masomo ya stonecroft ya kiBiblia ni rahisi sana kusoma.

Maelezo kwa kiongozi yamefungiwa katika mistari iliyowekewa nukta nukta. Kwa hiyo hayatakiwi kusomwa kwa sauti.

Maelezo mengine yameandikwa yakiwa ndani ya viboksi yapo katika kitabu kile cha kujisomea au cha kusoma. Sehemu hii inatakiwa kusomwa kwa sauti na wale wahisika wenyewe yaani wanafunzi wa mmasomo haya.

Ukionna nukta zimeongozana namna hii (…..) inaonyeshs ya kwamba kiongozi inatakiwa aruhusu kundi ili kuweza kushiriki kwa kujibu maswali, kusma mistari ya Biblia, au kujadili maada husika.

KABLA YA MASOMO :
Vitu vichache vya muhimu:

• Uhakikiwe kuwa wewe ni kiongozi wa stonecroft kwa kukamilisha mchakato wa maombi katika Stonecroft.
• Soma malengo, na maelekezo ya masomo haya husika.
• Pata vifaa mbalimbali utakavyo taka kwa ajili ya masomo yako kutoka katika huduma hii ya Stonecroft _ (800) 525-8627.
• Vifaa vinavyohitajika katika mafunzo haya ni :
- Vitabu vya kujifunzia
- Mwongozo
- Kadi za taarifa
• Tafuta sehemu nzuri kwa ajili ya kujifunzia. Kuwa na muda wa kujifunza ukiwa upo nyumbani, ofisini, kwenye migahawa na katika sehemu mbalimbali.

KUJIANDAA KWA AJILI YA KUJIFUNZA:
• Maliza somo kwa kukamilisha kuandika majibu yako kkatika kitabu chako cha kujifunzia ,kabla ya kusomo mwongozo. Hii itakusaidiakatika kujua na kuelewa mafkirio yaw engine na jinsi ambavyo majibu yako uliyoyajibu yapo.
• Fanya mazoezi ya kusoma kwa sauti kama inawezekana. Pigia mstari maneno na vifungu ambavyo vitakusaidia katika kuelezea mbele ya kundi lako. Kumbuka muda ambao unatakiwa kwa ajili ya kusoma ujumbe wako, hii itakusaidia katika kujua muda gan uliobaki wa majadiliano katika kipindi hicho.
• Thibitisha mahali, muda na ulinzi wa watoto kama kutakuwa na uwezekano wa kufanya hivyo.
• Waombee wote wale ambao watakuwa wakihudhuria katika masomo kujifunza.

 
     
Copyright ©  2023 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us