Project Hope     home >>vijana wa stonecroft>> historia ya stonecroft >>uongoi wa stonecroft
UONGOZI WA STONECROFT
Women's Empowerment  Program
Sports Bible Club
Living Water Bible Club

UONGOZI WA STONECROFT:
Viongozi wa Stonecroft wanafanya majukumu yao katika ofisi ya kitaifa na hata kazi ambazo ziko mbali na hapo.

Dr. Naomi Cramer Overton (President of Stonecroft)
Dr. Naomi Cramer Overton, Doctor of Intercultural Studies from Fuller Theological Seminary, researched nearly 30,000 families to develop a model to move faith communities and families to give, serve and grow in their compassion and character. She served as president and CEO of MOPS (Mothers of Preschoolers) International, she holds an MBA from UCLA and a degree related to culture, poverty, and communications from Stanford University. She is now the President and CEO of Stonecroft.

Doris Thompson:(Vice-Président of Transformation)
Doris Thompson anawasaidia wanawake kufikia maono yao na mawazo yao katika matendo, akiwa kama makamu wa Raisi, Doris anataka kuwafikia wanawake wengi zaidi katika ulimwengu huu,na anawasaidia wanawake wengi kupitia Stonecroft, na anawasaidia wale wanao jitolea kuwafikia wengine katika maeneo mengi zaidi. Anafanya kazi ya kuibadiri Stonecroft ili iweze kuwafikia watu walio katika maeneo mapya zaidi, Pia kuna watu wengi zaidi katika uongozi ambao hamuwezi kuwa na mawasiliano nao.

Huduma ya Stonecroft inatamani kuwaunganisha wanawake kwa Mungu na kwa wanawake wenzake na katika jamii zao.

Stonecroft inawatia moyo wanawake,kuwa na mawasiliano na wenzao na hata katika jamii zao, na pia kuwaalika katika masomo ya biblia katika vijiji vyao na miji yao.

Haya masomo ni rahisi kuyafuata, na pia ni makundi yanayo leta uzima wa kiroho katika maeneo mkakati wa muda mrefu katika maisha ya waumini.

Hili toleo la kiafrica litaleta matokeo mawili tofauti,la kwanza ni mkakati wa Stonecroft wa kuwafikia wasio fikiwa, na la pili ni mkakati wa Stonecroft wa masomo ya kibiblia.katika madarasa ya kujisomea biblia, mwongozo wa vitabu vya Stonecroft utatungwa ili kuwa na vikundi vya kujisomea biblia na kuwafikia wasio fikiwa, wasio amini na wanao amini, watatiwa moyo ili wajiunge katika makundi haya .makundi haya yataundwa na wanawake ambao wamemaliza kujisomea vitabu vya “Utatu” lakini hawajafikia kiwango cha kuongoza lakini wanataka kuendelea kujisomea, hili litawezesha ukuwaji na kutanuka kwa stonecroft katika bara la Africa.

Huduma ya Stonecroft inaelewa na kushukuru huduma ya mwanamke mmoja, ukimfikia mwanamke nae akakokoka basi umeweza kuifikia jamii, mume wake, watoto, marafiki, majirani, na anao fanya nao kazi.

MAELEZO YA IMANI YA STONECROFT:

 
     
Copyright ©  2023 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us